Erindi / Presentations

 

2012 Professionals’ social representation of parenthood and intellectual disability. Presentation at IASSID (International Association for the Scientific Study of Intellectual Disabilities) World Congress in Halifax, Canada, 8-13 July. Co-author Mikaela Starke.
2012 Online (Re)presentation of parents with disabilities. Presentation at the IASSID (International Association for the Scientific Study of Intellectual Disabilities) World Congress in Halifax, Canada  8-13 July. Co-author Kristín Björnsdóttir.
2012 Parents with intellectual disabilities: Short reflection. Presentation at the conference: Autonomy and inclusion: Rights of persons with intellectual disabilities and people with mental health problem held by FRA European Union Agency for Fundamental Rights 7-8 June at Hotel Hilton, Copenhagen airport Denmark.
2012 Mannréttindi, fötlun og félagsleg þjónusta (Human rights, disability and social services). Presentation in relation to the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities held for the municipality Árborg, Iceland 17 febrúar.
2011 Supporting families in being a family. Presentation at the NNDR (Nordic network on disability research) conference held in Grand Hotel, Reykjavík, Iceland 27-28 Mai.
2011 Parenthood and intellectual disability: a comparison of policy, practice and experiences in Iceland and England. With Ian Buchanan Presentation at the NNDR (Nordic network on disability research) conference held in Grand Hotel Reykjavík, Iceland 27-28 Mai.
 2011 Fötlun, list og fötlunarlist (Disability, art and disability art). Presentation at the seminar Fötlun, sköpun og söfn (Disability, creation and museums) held in the National museum of Íslands.
2011 Jafnrétti til náms: Réttur og raunveruleiki fatlaðra nemenda við Háskóla Íslands. Equal right to study: the right and reality of disabled students at the University of Iceland. Presentation at the Ráðstefna um íslenska þjóðfélagsfræði (Conference about Icelandic sociology) Held in the Universtiycentre at Ísafjörður Apríl 8th
2010 Eigindlegar rannsóknir: Aðferð til að skilja flókinn veruleika fólks. (Qualitative research methods: Method to understand complicated reality). Plenary presentation at Samræðuþing um eigindlegar rannsóknir. University of Akureyri 27. Nóvember.
2010 “Sixteen years later“ presentation held at 3rd IASSID Europe Conference Integrating Biomedical and PsychoSocialEducational Perspectives in Rome 20-22 október.
2010 Parent education. Presentation held at the 3rd IASSID Europe Conference Integrating Biomedical and PsychoSocialEducational Perspectives in Rome Italy 20-22 október.
2010 Disability, human right and family life. Presentation at the conference: Disability studies conference. Held in Lancaster, UK 7-9 september.
2010 Fötlun í barnabókmenntum. (Disability in childrens literature) presentation at the Ráðstefna um íslenska þjóðfélagsfræði (Conference on Icelandic sociology) University of Bifröst, Iceland  7-8 maí.
2010 Samningur SÞ, réttur til fjölskyldulífs og aðgengi að foreldrahlutverkinu. The UN convention on the right of disabled people. Presentation with Helga Baldvins og Bjargardóttir and Aðalbjörg Gunnarsdóttir at the conference Mannréttindi og sjálfstætt líf (Human right and independent living) held by Félag um fötlunarrannsóknir (Society about disability studies) at Grand hotel Reykjavík, Iceland 12 mars.
2009 Parents and professionals working together. Presentation at NNDR (Nordic network on disability research) conference in Nyborg Danmark 2-4 apríl
2009 Getting rid of the changeling: Disability in Icelandic folklore. Presentation held at NNDR (Nordic network on disability research) conference in Nyborg Denmark 2-4. Apríl. Co-author Ármann Jakobsson.
2009 Samfélagsleg staða seinfærra foreldra (The social position of parents with intellectual disabilities). Presentation at the conference: Ráðstefna um Íslenska þjóðfélagsfræði (Conference on Icelandic sociology) at the Univeristy of Akureyri Iceland  8. and 9. maí.
2008 Orðræða um seinfæra foreldra í netheimum (Discourses on parents with intellectual disability on the web). Presenatition at the conference Rannsóknir í félagsvísindum IX. (Research in social sciences). University of Iceland. October 24th.
2008 “Valdefling og notendastýrð þjónusta (Empowerment and userled services). Presentation at the conference „Að vita sjálfur hvar skórinn kreppir” User led services held by FFA-fræðsla fyrir fatlaða og aðtandendur, Ás styrktarfélag, Landssamtökin Þroskahjálp, Sjálfsbjörgu og Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra in Grand hotel Reykjavík, Iceland 27. September.
2008 Discourses on parents with intellectual disabilities. Presentation at the IASSID (International Association for the Scientific Study of Intellectual Disabilities) 13th world congress: People with intellectual disabilities: Citizens in the world held in Cape town, South-Africa, August 25-30, August 27th.
2008 The social construction of the disable family. Presentation at the IASSID (International Association for the Scientific Study of Intellectual Disabilities) 13th world congress: People with intellectual disabilities: Citizens in the world held in Cape town, South-Africa August 25-30, August 28th.
2008 Fötlun og list eða fötlunarlist (Disability and art or disability art). Presentation at the seminer: Listir menning og fötlun (Art, culture and disability) held by the Research centre in disabilty studies in the University of Iceland, April 11th With Kristín Björnsdóttir.
2008 Að losa sig við umskiptinginn: Fötlun í þjóðsögum og ævintýrum (Getting rid of the changeling: Disability in folkklores and fairy tales. Presentation at the conference Fötlun, sjálf og samfélag: Ráðstefna um fötlunarrannsóknir (Disability, self and society: Conference on disability research). Held at Grand hotel by the Society on Disability Studies and the Research centre on disability studies April 18th. With Ármann Jakobsson.
2007 Níu spurningar um fötlun og fjöldamenningu. (Nine questions about disability and popular culture). Presentation at the conference Rannsóknir í félagsvísindum VIII. (Research in Social Sciences) Held at  the University of Iceland, December 6th. With Ármann Jakobsson.
2007 Parents with learning difficulties. Presentation at the University of Sydney Australia for Disability and community faculty research group, Octóber 11th.
2007 Growing up with disability. Presentation at the University of Sydney Australia for the Australian Family and Disability Studies Research Collaboration, Sept. 13th.
2007 One family: Power relations and professionals. Presentation at the NNDR conference: Nordic Network on Disability Research in Gothenburg Sveden Maí 11th
2007 The disabled child and social participation in the school setting. Presentation at the NNDR conference: Nordic Network on Disability Research in Gothenburg Sveden Maí 12th  (Hanna Björg Sigurjónsdóttir and Rannveig Traustadóttir)
2007 Margbreytilegur veruleiki: Mismunandi sjónarhorn seinfærra foreldra og fagfólks (Multiple reality: different perspectives of parents with L.D. and professionals). Presentation at the Conference on Icelandic Social Science held in Akureyri, Iceland April 27th and 28th.
2007 Gildi félagslegra sjónarhorna og hugtaka i félagslegri þjónustu (The importance of social understanding and concepts in social services). Presentation at the conference:Mótum framtið: Stefnur og straumar í félagslegri þjónustu (Shaping the future: Policy in social services) held by the Ministry of Social Affairs at Hotel Nordica marc 29th – 30th
2006 Samskipti fagfólks og seinfærra foreldra: Hvað hjálpar – hvað hindrar? (Communication between parents with L.D: and professionals: What helps – what hinders?). Presentation at the conference: Þjóðarspegillinn: Research in Social Sciences VII. University of Iceland October
2006 Self-empowerment through the act of resistance and counter-narratives. Presentation at the conference: Disability Studies: Research and learning in Lancaster UK September 18th – 20th
2006 Fathers, caring and traditional gender roles. Presentation at the conference 2nd E-IASSID-Europe held in Mastrict Netherlands August 2nd – 5th
2005 Family support services: Parents and professional perspectives. Presentation at the conference NNDR (Nordic Network on Disability Research) in Oslo Norway in April