Posts tagged: nám og kennsla

hlustaði á Lindu Darling Hammond í dag

Edda Kjartansdóttir, September 1, 2011

Hún talaði t.d.  um að mikilvægt sé fyrir kennara að fá tækifæri til að bæta jafnt og þétt við þekkingu sína á því  fagi sem þeir kenna, og  að þeir verði líka að geta átt  fagleg samskipti við vinnufélaga sína og  geta lært hver af öðrum. Veröldin hefur breyst og kennarar verða að bregðast við þeim breytingum í starfi sínu. Nemendur eru ekki lengur í skóla til að læra hlýða, geta þulið upp staðreyndir eða gert sömu athafnir aftur og aftur. Í dag þurfa nemendur að læra að vinna með öðrum, skipuleggja vinnu sína og efla með sér gagnrýna hugsun og sköpunargleði.  Samfélagið krefst þess í dag að fólk búi yfir sérhæfðari hæfileikum en áður, sé sveigjanlegt og geti aðlagast breyttum aðstæðum og stýrt störfum sínum sjálft.

Mér fannst einnig áhugavert þegar hún ræddi um að í kennslustofu þar sem  nemendur fá að hafa áhrif á nám sitt þyrfti kennari að búa yfir enn meiri hæfni en kennari sem vinnur í kennaramiðaðri stofu.  Og einnig að hún skyldi nefna að þó mörgum virðist algjör kaos ríkja í kennslustofum þar sem nemendur er að einhverju leyti við stjórnvölinn þá sé raunin sú að þar er hinn leyndi strúktúr oft á tíðum mun meiri en sá sýnilegi í kennaramiðuðum stofum. Þessu man ég svo vel eftir í mínu starfi í Vesturbæjarskóla. Pælingarnar bak við skipulagið þar og það sem verkefni sem nemendur gátu valið sér áttu að kenna þeim,  voru bæði djúpar og gefandi.

Hún nefndi líka leiðbeinandi námsmat sem frábært kennslutæki. Auðvitað nefndi hún líka hinar ólíku hugmyndir um hvernig litið er á skólann og það sem gerist þar, annars vegar þá hugmynd að ekkert gerist nema fyrir tilstilli ytri mótivasjónar og svo þeirrar hugmyndar að allar manneskjur vilja læra nýja hluti og reyna að standa sig.

Gráa svæðið milli rannsókna og hins hagnýta nefndi hún líka og talaði um mikilvægi þess að brúa það. Nostalgískri spurningu um kennslustofuna sem rými þar sem allir safnast saman á sama tíma svaraði Linda mjög vel, lét ekki draga sig í þá gildru að að lofsyngja gömlu góðu dagana. Hún benti á að nám getu átt sér stað víðsvegar,það gerir bara meiri kröfur til kennara að sjá til þess að svo verði.