Kennsla / Teaching

Námskeið kennd á haustmisseri 2016 (Courses taught during the autumn term 2016)

FFR102F Kenningar og sjónarhorn í fötlunarfræði (Theories and Perspectives in Disability Studies)

FOM101F Eigindlegar rannsóknir I (Qualitative Research)

Námskeið kennd á vormisseri 2017  (Courses taught during the spring term 2017)

FFR101F Fötlun í menningu samtímans (Disability in Contemporary Culture)