Erindi og ritaskrá

Lilja M. Jónsdóttir. (2013). Stories of Beginning Teachers’ Journey during Their First Five Years of Teaching in Iceland. Erindi á NERA, norrænni menntarannsóknaráðstefnu, haldin 7. - 9. mars.

Lilja M. Jónsdóttir. (2013). Samfélagsgreinar: Hvernig á maður eiginlega að fara að því að kenna þetta? Erindi á haustsmiðju kennara í Reykjavík, haldin 12. - 13. ágúst.

Lilja M. Jónsdóttir. (2013). Innleiðing leiðsagnarmats. Erindi fyrir kennara í Vífilsskóla, 15. ágúst og kennara Barnaskóla Hjallastefnunnar í Hafnarfirði 20. ágúst.

Lilja M. Jónsdóttir. (2013). Sögur verða til - Narratífa sem rannsóknaraðferð með kennurum. Erindi á Menntakviku, árlegri ráðstefnu Menntavísindasviðs Háskóla Íslands, haldin 27. september.

Lilja M. Jónsdóttir og Ingvar Sigurgeirsson. (2013). Þarfir á vettvangi. Erindi á Menntakviku, árlegri ráðstefnu Menntavísindasviðs Háskóla Íslands, haldin 27. september.

Lilja M. Jónsdóttir. (2013). Innleiðing á nýrri námskrá í Samfélagsgreinum. Erindi fyrir kennara í Reykjanesbæ; fyrir kennara eldri nemenda 1. október og fyrir kennara yngri nemenda 15. október.

Lilja M. Jónsdóttir. (2013). Ný aðalnámskrá og samfélagsgreinarnar. Fundaröð fyrir samfélagsfræðikennara í Hafnarfirði, 30. sept., 7. okt., 28. okt. og18. nóv.

Lilja M. Jónsdóttir. (2013). Notum skapandi kennsluaðferðir í bóklegu námi! Erindi á ráðstefnu Samtaka áhugafólks um skólaþróun, haldin 8. - 9. nóvember.

Ingvar Sigurgeirsson, Ingveldur Eiríksdóttir, Jóhanna Thorsteinsson og Lilja M. Jónsdóttir í samstarfi við starfsfólk Grunnskólans á Þórshöfn. (2013.). Jákvæð skólamenning, fjölbreyttir kennsluhættir og einstaklingsmiðað nám. Skýrsla um þróunarverkefni í Grunnskólanum á Þórshöfn 2012–2013. Kjós: Skólastofan slf – rannsóknir og ráðgjöf.

Lilja M. Jónsdóttir. (2012). „Hitching One's Wagon to a Star. Narrative Inquiry into the First Five Years of Teaching in Iceland“. [Að eiga sér leiðarstjörnu. Rannsókn á reynslu grunnskólakennara fyrstu fimm árin í kennslu]. Doktorsritgerð. Reykjavík: Menntavísindasvið Háskóla Íslands.

Lilja M. Jónsdóttir. (2012). „Það er náttúrulega ekki hægt að kenna manni allt“. Viðhorf byrjenda í grunnskólakennslu til kennaranáms síns. Netla – Veftímarit um uppeldi og menntun. Sjá á slóðinni: http://netla.hi.is/vidhorf-byrjenda-i-grunnskolakennslu-til-kennaranams

Lilja M. Jónsdóttir. (2012). Skipulagning þemanáms - samþætting námsgreina. Erindi flutt fyrir faghóp kennara í Flataskóla, 17. ágúst.

Lilja M. Jónsdóttir. (2012). Kennsluhættir í einstaklingsmiðuðu námi. Erindi flutt fyrir faghóp kennara í Grunnskóla Þórshafnar, 20 ágúst.

Lilja M. Jónsdóttir. (2012). Skipulagning heildstæðra verkefna - samþætting námsgreina. Erindi flutt fyrir faghóp kennara í Grunnskóla Þórshafnar, 28. september.

Lilja M. Jónsdóttir. (2012). „Mér líkar ekki við sjálfa mig sem kennara núna“. Hvað veitist ungum kennurum erfiðast á fyrstu starfsárunum? Erindi á Menntakviku, árlegri ráðstefnu Menntavísindasviðs Háskóla Íslands, haldin 5. október.

Lilja M. Jónsdóttir. (2011). Að kenna tíu til þrettán ára nemendum; náms- og þroskakenningar. Erindi flutt fyrir kennara í Vífilsskóla Hjallastefnunnar 9. júní.

Lilja M. Jónsdóttir. (2011). Kennsluhættir á miðstigi grunnskólans – fjölbreyttar kennsluaðferðir. Erindi flutt fyrir kennara í Vífilsskóla Hjallastefnunnar 9. ágúst.

Lilja M. Jónsdóttir. (2011). Skipulagning þemanáms - samþætting námsgreina. Erindi flutt fyrir kennara í Akurskóla 16. ágúst.

Lilja M. Jónsdóttir. (2011). „Maður hefur lært svo rosalega mikið um sjálfa sig“. Þróun fagvitundar fyrstu fimm árin í kennslu. Erindi á Menntakviku, árlegri ráðstefnu Menntavísindasviðs Háskóla Íslands, haldin 30. september.

Lilja M. Jónsdóttir. (2011). Fjölbreyttir kennsluhættir – fjölbreyttar kennsluaðferðir. Erindi flutt fyrir kennara í Akurskóla, 18. nóvember.

Lilja M. Jónsdóttir. (2010). Fjölbreyttir kennsluhættir – fjölbreyttar kennsluaðferðir. Erindi flutt fyrir kennara í Öldutúnsskóla, 12. janúar.

Lilja M. Jónsdóttir. (2010). Að nota námsmöppur (e. portfolio) sem námsmatstæki. Fyrir kennara í Grunnskóla Seltjarnarness, 10. mars.

Lilja M. Jónsdóttir. (2010). Opinn skóli – einstaklingsmiðað nám og fjölbreyttir kennsluhættir. Fyrir kennara í Hraunvallaskóla, Hafnarfirði, 11. ágúst.

Lilja M. Jónsdóttir. (2010). Samþættingin er málið! Aðalerindi á ráðstefnu Samtaka áhugafólks um skólaþróun, sem haldin var í Borgarholtsskóla í Reykjavík, 13. ágúst.

Lilja M. Jónsdóttir. (2010). Bókagerð. Erindi fyrir kennara í Barnaskóla Hjallastefnunnar þann 16. ágúst.

Lilja M. Jónsdóttir. (2010). Foreldrasögur í narratífri rannsókn. Narratíf rannsókn á reynslu kennara fyrstu fimm árin í starfi. Veggspjald á ráðstefnu Félagsvísindasviðs; Þjóðarspegli, 29. október.

Lilja M. Jónsdóttir. (2009). Samkomulagsnám og lýðræði í skólastarfi. Erindi flutt fyrir kennara í Framhaldsskólanum á Laugum, 25. mars.

Lilja M. Jónsdóttir. (2009). „Ég vil vera kennari sem krakkarnir eiga eftir að muna eftir.“ Inngangsfyrirlestur fluttur á ráðstefnu samtakanna Delta Kappa Gamma, sem var haldin á Hallormsstað 16. – 17. maí.

Lilja M. Jónsdóttir. (2009). Narratíf rannsókn á fyrstu árum kennara í starfi. Erindi flutt á Kynningardögum doktorsnema á Menntavísindasvið Háskóla Íslands, haldið 5. júní.

Lilja M. Jónsdóttir. (2009). Using Narrative Inquiry in a Research on the Experiences of Beginning Teachers during Their First Five Years of Teaching in Iceland. Fyrirlestur á ráðstefnu ECER – The European Conference on Educational Research, sem haldin var í Vínarborg 28. – 30. september.

Lilja M. Jónsdóttir. (2009). Skipulagning heildstæðra verkefna – samþætting. Fyrir kennara í Ljósuborgarskóla, 12. ágúst.

Lilja M. Jónsdóttir. (2009). Bókagerð. Erindi flutt á haustráðstefnu Samtaka áhugafólks um skólaþróun, haldin 14. ágúst.

Lilja M. Jónsdóttir. (2009). Ánægðir foreldrar eru bestu bandamenn kennara (foreldrasögur í langtímarannsókn á fyrstu árum grunnskólakennara í starfi). Erindi flutt á Málþingi Menntavísindasviðs, 29. – 30. október.

Lilja M. Jónsdóttir. (2009). „Ég vil vera góður kennari sem leggur áherslu á þætti sem maður lærir svo mikið í Kennó“. Narratíf rannsókn á reynslu kennara fyrstu fimm árin í starfi. Veggspjald á ráðstefnu Félagsvísindasviðs; Þjóðarspegli, 30. október.

Lilja M. Jónsdóttir. (2008). Why didn’t I Learn this in Kennó [at the University]? Fyrirlestur fluttur á norrænni ráðstefnu um rannsóknir á kennaramenntun (Den 10. nordiske læreruddannelseskongres), sem haldin var í Kennaraháskóla Íslands, 21. – 24. maí 2008.

Lilja M. Jónsdóttir. (2008). Að hlusta á raddir nemenda. Málstofa um fölbreytta og lýðræðislega kennsluhætti á unglingastigi, á námstefnu Skólaskrifstofu Austurlands, 15. ágúst 2008.

Lilja M. Jónsdóttir. (2008). „Við vinnum svo skemmtileg verkefni“ [Svar nemenda í 6. bekk við spurningu frá eldri borgara um það hvort þeim þætti gaman í skólanum.] Málstofa um fjölbreytta og lýðræðislega kennsluhætti á miðstigi, á námstefnu Skólaskrifstofu Austurlands, 15. ágúst 2008.

Lilja M. Jónsdóttir. (2008). “[Skólinn] væri þá geðveikt skemmtilegur held ég.” Inngangsfyrirlestur fluttur á ráðstefnu Skólaskrifstofu Austurlands fyrir kennara og skólastjóra á Austurlandi, sem haldin var á Reyðarfirði 15. Ágúst 2008.

Anna Kristín Sigurðardóttir (ritstj.), Bryndís Garðarsdóttir, Hafþór Guðjónsson, Helga Rut Guðmundsdóttir, Hrönn Pálmadóttir, Júlía Þorvaldsdóttir, Lilja M. Jónsdóttir, Sigríður Pétursdóttir, Sigríður K. Stefánsdóttir, Sunna Kristrún Gunnlaugsdóttir, Þuríður Jóhannsdóttir. (2008). Vettvangsnám í kennaramenntun og samstarf við starfsvettvang. Greinargerð og tillögur frá starfshópi um vettvangsnám. Reykjavík: Símenntun – Rannsóknir – Ráðgjöf – KHÍ

Lilja M. Jónsdóttir. (2007). Narratífa sem rannsóknaraðferð í menntarannsóknum. (2007). Í Gunnar Þór Jóhannesson (Ritstj). Rannsóknir í félagsvísindum VIII – Félagsvísindadeild (bls. 737-747). Reykjavík: Félagsvísindadeild Háskóla Íslands.

Lilja M. Jónsdóttir. (2007). Stories of Beginning Teachers’ Journey to Become the Teachers They Initially Intended to Become. Fyrirlestur fluttur á alþjóðlegri ráðstefnu sem haldin var af The International Study Association of Teachers and Teaching, ISATT, í Brock University, Kanada, 5. – 9. júlí 2007.

Lilja M. Jónsdóttir. (2007). Narratífan sem rannsóknaraðferð í menntarannsóknum. Erindi flutt á vísindaráðstefnu Félagsvísindadeildar Háskóla Íslands, Þjóðarspeglinum, 7. desember.

Lilja M. Jónsdóttir. (2007). Skýrsla um skólaþróunarverkefnið Fjölbreyttir kennsluhættir í Flataskóla 2006–2007 (2007). Í samvinnu við stjórnendur og kennara Flataskóla. Reykjavík: SRR. Símenntun – Rannsóknir – Ráðgjöf KHÍ.

Lilja M. Jónsdóttir. (2007). Skýrsla um skólaþróunarverkefnið Hver er sinnar gæfu smiður 2006–2007 (2007). Í samvinnu við stjórnendur og kennara Sjálandsskóla. Reykjavík: SRR. Símenntun – Rannsóknir – Ráðgjöf KHÍ.

Lilja M. Jónsdóttir. (2006). Lýðræði í skólastarfi. Erindi flutt á ráðstefnunni Að sá lífefldu fræi, sem haldin var á vegum Skólaþróunarsviðs Háskólans á Akureyri í Brekkuskóla á Akureyri 22. apríl.

Lilja M. Jónsdóttir. (2006). Democracy in the Classroom. How Can We Educate Pupils to Become Active Participants in a Democratic Society? Erindi flutt á The Annual Meeting of the Directors of Education in the Nordic Capitals sem haldin var á vegum Menntasviðs Reykjavíkurborgar, 12. júní.

Lilja M. Jónsdóttir. (2006). Einstaklingsáætlanir og námssamningar. Erindi flutt á Málþingi kennara á Suðurlandi, haldið á vegum Skólaskrifstofu Suðurlands í Sunnulækjarskóla, 10.-11. ágúst.

Lilja M. Jónsdóttir. (2006). Þemanám og hópvinnubrögð. Erindi flutt á Málþingi kennara á Suðurlandi, haldið á vegum Skólaskrifstofu Suðurlands í Sunnulækjarskóla, 10.-11. ágúst.

Lilja M. Jónsdóttir. (2006). Lýðræði í skólastarfi. – Hvað er það? Erindi flutt á 10. málþingi Rannsóknarstofnunar Kennaraháskóla Íslands um nýbreytni og þróun, 20. – 21. október 2006.

Lilja M. Jónsdóttir. (2006). „Það sem okkur langar til að vita er...“ Lýðræðislegir starfshættir – hvernig geta þeir verið? Erindi flutt á ráðstefnunni Lýðræði í skólastarfi: Áhrif nemenda, foreldra og starfsfólks, sem haldin var af Samtökum áhugafólks um skólaþróun í Ingunnarskóla 17.–18. nóvember.

Lilja M. Jónsdóttir. (2006). Narrative Inquiry. Frásagnaraðferðin. Erindi flutt í málstofu doktorsnema við Félagsvísindadeild Háskóla Íslands, 5. desember.

Lilja M. Jónsdóttir. (2005). „Ég er bara eins og alkahólistarnir sko, lifi bara fyrir einn dag í einu nánast ...“ Rannsókn á gengi og líðan grunnskólakennara - fyrsta starfsárið. Erindi flutt á ráðstefnu Félags um menntarannsóknir, 19. nóvember.

Lilja M. Jónsdóttir. (2005). Hvað finnst byrjendum í grunnskólakennslu um kennaramenntun sína? Erindi flutt á 9. málþingi Rannsóknarstofnunar Kennaraháskóla Íslands, 7. – 8. október.

Lilja M. Jónsdóttir. (2005). Þarfir nýliðans í kennslu. Fyrirlestur fyrir Menntasvið Reykjavíkurborgar, haldinn 3. október.

Lilja M. Jónsdóttir. (2005). Hvað finnst byrjendum í grunnskólakennslu um kennaramenntun sína – ári síðar? Erindi flutt á ráðstefnu Kennaraháskóla Íslands, 11. – 12. ágúst 2005.

Lilja M. Jónsdóttir. 2005. Fjölbreyttar kennsluaðferðir í framhaldsskólum. Fyrirlestur haldinn í Fjölbrautarskóla Suðurnesja, 23. maí.

Lilja M. Jónsdóttir. (2005). Góður bekkjarbragur: Hvernig geta foreldrar og umsjónarkennara stuðlað að góðum bekkjarbrag? Erindi flutt á Foreldrakvöldi Símenntunarstofnunar Kennaraháskóla Íslands og Heimilis og skóla, 8. mars.

Lilja M. Jónsdóttir. 2004. Þróunarsjóður grunnskóla - Umsóknarferli. Erindi á 8. málþingi Rannsóknarstofnunar Kennaraháskóla Íslands. Reykjavík, 15.-16. október.

Lilja M. Jónsdóttir. 2004. Um einstaklingsmiðað nám og kennslu. Erindi á opnum fundi fyrir foreldra á Álftanesi. Álftanes, 5. maí.

Lilja M. Jónsdóttir. 2004. Um einstaklingsmiðað nám og kennslu. Erindi á ráðstefnu Fræðslumiðstöðvar Reykjavíkur. Reykjavík, 13. apríl.

Lilja M. Jónsdóttir. 2003. Einstaklingsmiðað nám og kennsla. Erindi flutt á borgarafundi í Garðabæ, 12. nóvember.

Lilja M. Jónsdóttir. 2003. Einstaklingsmiðað nám og kennsla. Erindi flutt á 7. málþingi Rannsóknarstofnunar Kennaraháskóla Íslands, Rannsóknir – nýbreytni – þróun. Reykjavík, Kennaraháskóli Íslands, 10. október.

Lilja M. Jónsdóttir. 2003. Nám og kennsla í nýjum skóla. Erindi flutt fyrir Fræðslu- og menningarsvið Garðabæjar vegna stofnunar nýs grunnskóla, 1. apríl.

Lilja M. Jónsdóttir. 2003. Einstaklingsmiðað nám og kennsla – hvað er það?. Erindi flutt á Foreldraþingi SAMFOKS, 12. mars.

Lilja M. Jónsdóttir. 2002. Hverjar eru þarfir nýliðans í kennslu? Erindi flutt á Fræðslumiðstöð Reykjavíkur fyrir skólastjóra í Reykjavik. 9. ágúst.

Lilja M. Jónsdóttir. 2002. Námsferlið – námsvæntingar. Erindi flutt fyrir Skólaskrifstofu Suðurlands vegna stofnunar nýs grunnskóla. 26. febrúar.

Lilja M. Jónsdóttir. 2001. Kennarabók með Í fullorðinna tölu. Námsgagnastofnun. Reykjavík.

Ásdís Olsen og Lilja M. Jónsdóttir. 2001. Kennsluleiðbeiningar með Ég er bara ég. Námsgagnastofnun. Netútgáfa. www.namsgagnastofnun.is Reykjavík.

Ásdís Olsen og Lilja M. Jónsdóttir. 2001. Kennsluleiðbeiningar með Kynlega klippt og skorið. Námsgagnastofnun. Netútgáfa. www.namsgagnastofnun.is Reykjavík.

Lilja M. Jónsdóttir og Ingvar Sigurgeirsson. 2001. Skólahald undir Eyjafjöllum. [Ráðgjafarskýrsla] 20 bls.

Lilja M. Jónsdóttir. 2001. Hverjar eru þarfir nýliðans í kennslu? Erindi flutt á Fræðslumiðstöð Reykjavíkur fyrir kennara í Reykjavik. 27. nóvember.

Lilja M. Jónsdóttir. 2001. Að skipuleggja einstaklingsmiðað nám. Erindi flutt á Fræðslumiðstöð Reykjavíkur fyrir kennara í Reykjavik. 6. nóvember.

Lilja M. Jónsdóttir. 2001. Umsjónarkennarinn og störf hans. Erindi flutt á haustþingi kennara á Suðurlandi. Haldið á Flúðum 28. september.

Lilja M. Jónsdóttir. 2001. Að kenna samfélagsgreinar. Erindi flutt á haustþingi kennara á Austurlandi. Haldið á Breiðdalsvík 21. september.

Lilja M. Jónsdóttir og Þorsteinn Helgason. 2000. Þjóðfélagsfræði í 10. bekk. Forsaga, gildi, kennsla, námsmat. Greinargerð og álit að beiðni menntamálaráðuneytis.

Lilja M. Jónsdóttir. 2000. Endurmenntunarnámskeið fyrir kennara í Namibíu í júlí.. Skýrsla til Þróunarsamvinnustofnunar Íslands. Meðhöfundur: Ingvar Sigurgeirsson [Ópr. skýrsla.]

Lilja M. Jónsdóttir. 2000. Nýtt námsefni í sögu fyrir 8. bekk. Um tilraunakennslu og tilurð kennarabókar. Erindi flutt á 4. málþingi Rannsóknarstofnunar Kennaraháskóla Íslands, Rannsóknir – nýbreytni – þróun. Kennaraháskóli Íslands, 14. október.

Lilja M. Jónsdóttir. 1999. Um heildstæða kennslu í ljósi nýrrar námskrár. Erindi flutt fyrir kennara á Suðurfjörðum Vestfjarða, 15. nóvember.

Lilja M. Jónsdóttir. 1999. Um heildstæða kennslu í ljósi nýrrar námskrár. Erindi flutt fyrir kennara á Austfjörðum, Eskifirði, 11. nóvember.

Lilja M. Jónsdóttir. 1999. Stöðva gróðurhúsaáhrifin golfstrauminn?. Erindi flutt á 3. málþingi Rannsóknarstofnunar Kennaraháskóla Íslands, Rannsóknir – nýbreytni – þróun. Reykjavík, Kennaraháskóli Íslands, 9. október.

Lilja M. Jónsdóttir. 1998. „Við vinnum svo skemmtileg verkefni“. Skýrsla um þróunarverkefni í 6. bekk Háteigsskóla (Æfingaskólans) veturinn 1997 - 1998. Meðhöfundur Anna Jeppesen. Háteigsskóli og Kennaraháskóli Íslands. [Ópr. skýrsla.]

Lilja M. Jónsdóttir. 1998. Samvinna kynja í skólastofu. Strákar í skóla. Erindi frá málþingi Karlanefndar Jafnréttisráðs og menntamálaráðuneytis 27. nóvember 1997, bls 34 - 39. Reykjavík, Menntamálaráðuneytið og Skrifstofa jafnréttismála.

Lilja M. Jónsdóttir. 1998. Námsmat í skapandi starfi.. Erindi flutt á ráðstefnu um Skólaþróun og listir, haldið í júní þetta ár. Dr. Elliott Eisner var aðalfyrirlesari á þessari ráðstefnu.

Lilja M. Jónsdóttir. 1997. Samfélagsfræðikennsla í grunnskólum. Heildstæð kennsla og skapandi starf. Erindi flutt á málþingi um stöðu samfélagsgreina., haldið í Odda 22. mars. [Ópr. erindi.]

Lilja M. Jónsdóttir. 1996. STELPUR - STRÁKAR Ólík vinnubrögð í samvinnu (Skýrslur Rannsóknarstofnunar Kennaraháskóla Íslands, IV). Rannsóknarstofnun Kennaraháskóla Íslands. Reykjavík.

Lilja M. Jónsdóttir. 1996. Skapandi skólastarf. Handbók fyrir kennara og kennaranema um skipulagningu þemanáms. Námsgagnastofnun. Reykjavík.

Lilja M. Jónsdóttir. 1995. Integrating the Curriculum: A Story of Three Teachers. Ontario Institute for Studies in Education. [Ópr. M.Ed.-ritgerð.] Toronto.

Lilja M. Jónsdóttir og Anna Jeppesen. 1994. Skýrsla um þróunarstarf í 8. bekk Æfingaskólans. Æfingaskóli Kennaraháskóla Íslands. [Ópr. skýrsla.] Reykjavík.

Lilja M. Jónsdóttir. 1993. DRENGE - PIGER. Forskellige samarbejdsmåder. Nord-lilia Forum, 1:8-9.

Lilja M. Jónsdóttir. 1991. Um um samþætt verkefni með 5. bekk um Ísland í fortíð og nútíð. BK blaðið, 9:

Lilja M. Jónsdóttir. 1989. Skýrsla um ráðstefnuna Gender and Learning (skrifuð handa Jafnréttisráði, Kennarasambandi Íslands og Hinu íslenska kennarafélagi). Æfinga-og tilraunaskóli Kennaraháskóla Íslands. [Ópr. skýrsla.]

Lilja M. Jónsdóttir. 1987. Einstaklingskennsla í blönduðum bekk. Æfinga- og tilraunaskóli Kennaraháskóla Íslands. [Ópr. skýrsla.]

Lilja M. Jónsdóttir. 1984. Skýrsla um tilraunastarf í 7. bekk Æfingaskólans veturinn 1983-1984. Æfinga-og tilraunaskóli Kennaraháskóla Íslands. [Ópr. skýrsla.]