Publications

Academic Publications

  • Auður Hauksdóttir. 1998. Lærerens strategier – elevernes dansk. Dansk som fremmedsprog i den islandske grundskole. PhD dissertation, University of Copenhagen.

Electronical language tools

  • www.frasar.net Auður Hauksdóttir (ed.). 2011. Online language tool including over 7600 lexical phrases (such as idioms, pragmatic phrases, collocations) in Danish and in Icelandic.

The language acquisition tool www.taleboblen.hi.is is a cooperation between Icelandic, Danish, Faroese and Greenlandic linguists and Danish teachers in the Faroe Islands, Greenland and Iceland, and their respective students. The language tool is designed to train spoken Danish, in particular with regard to pronunciation and for research on this aspect of Danish language acquisition.

The project is conducted by Auður Hauksdóttir in cooperation with Peter Juel Henrichsen, Senior Lecturer at Copenhagen Business School, Katti Frederiksen, Researcher at the Greenland Language Secretariat, Jonhard Mikkelsen, Lecturer at the University of the Faroe Islands, and Guðrún Haraldsdóttir, Project Manager.

Articles and book chapters

Forthcoming

Auður Hauksdóttir. 2020. “Dansk i Island”. The article (around 30 pages) will be published in   a new history of the Danish language, see: http://dsl.dk/sprog/sprogets-historie/dansk-sproghistorie/.

Published

Auður Hauksdóttir. 2018. „Íslensk málrækt í dönskum jarðvegi. Tengsl dönsku og íslensku á fyrri hluta nítjándu aldar“. Skírnir 192 (2): 229272.

Auður Hauksdóttir. 2016. „Björguðu Danir íslenskunni? Um tengsl íslensku og dönsku á átjándu öld“. Skírnir 190 (2): 420457.

Auður Hauksdóttir. 2016. „The Role of the Danish Language in Iceland“. Linguistk Online. 79 (5): 7791. (Theme: {deutsch} und {dänisch}im Stereotyp: Stereotypenwelten und ihre sprachlich-kulturellen Konstituerungsformen. Erla Hallsteinsdóttir og Kilian, Jörg (eds.).

Auður Hauksdóttir, Jørn Lund, Ulla Börestam. 2016. „Language and Culture Link Us Together“. Nordic Ways. Washington: The Johns Hopkins University, Center for Transatlantic Relations, 9199.

Auður Hauksdóttir. 2015. „At klare sig på dansk som fremmedsprog i en akademisk kontekst“. Nordand : nordisk tidsskrift for andrespråksforskning 10 (2): 2552.

Auður Hauksdóttir. 2015. „Enska í framhaldsnámi Íslendinga í Danmörku“. Whelpton, Matthew, Guðrún Björk Guðsteinsdóttir, Birna Arnbjörnsdóttir, Martin Regal (eds.): An intimacy of Words/Innileiki orðanna. Essays in Honour of Pétur Knútsson. Reykjavík: The Vigdís Finnbogadóttir Institute of Foreign Languages and University of Iceland, 218241.

Auður Hauksdóttir. 2015. „Islændingenes m­øde med dansk sprog“. Auður Hauksdóttir, Erik Skyum-Nielsen og Guðmundur Jónsson (eds.): Gullfoss. Mødet mellem dansk og islandsk kultur i 1900-tallet. Copenhagen: Vandkunsten and Unicersity of Iceland Press, 165222.

Auður Hauksdóttir, Erik Skyum-Nielsen og Guðmundur Jónsson 2015. „Indledning: En anderledes historie om to landes samkvem“. Gullfoss. Mødet mellem dansk og islandsk kultur i 1900-tallet. Copenhagen: Vandkunsten and University of Iceland Press, 2137.

Henrichsen, Peter Juel og Auður Hauksdóttir. 2015. „Talebob – den tålmodige transnordiske udtaletræner“. Duncker, Dorthe, Eva Skafte Jensen og Ole Ravnholt (eds.): Rette ord. Festskrift til Sabine Kirchmeier-Andersen i anledning af 60-årsdagen. Copenhagen: Dansk Sprognævns skrifter 46: 159170.

Auður Hauksdóttir. 2014. “Sprogværktøjet: www.frasar.net: Om fraser og fraseindlæring anskuet kontrastivt”. Språk i Norden, 6882.

Auður Hauksdóttir. 2014. “Um dönskukunnáttu íslenskra námsmanna á nítjándu öld”. Milli mála – Tímarit um erlend tungumál og menningu 6: 1342.

Auður Hauksdóttir. 2013. “Language and the Development of National Identity: Icelanders' Attitudes to Danish in Turbulent Times”. Christiansen, Lene Bull, Kirsten Hvenegård-Lassen og Nanna Kirstine Leets Hansen (eds.): ‘Made in Denmark’. Investigations of the dispersion of ‘Danishness’. KULT 11: 6594.

Auður Hauksdóttir. 2012. “At komme til orde på et mundret dansk. Om fraser, fraseindlæring og fraseværktøj anskuet kontrastivt”. Heegård, Jan og Peter Juel Henrichsen (eds.): Speech in Action. Proceedings of the 1st SJUSK Conference on Contemporary Speech Habits. Copen-hagen Studies in Language 42, 123142.

Auður Hauksdóttir. 2012. “Sproglig og kulturel diversitet – målet for et UNESCO-center i Island”. Sprogforum. Tidsskrift for sprog- og kulturpædagogik 18 (55): 7984.

Auður Hauksdóttir. 2011. “Danske minder i Island. Om mødet mellem dansk og islandsk kultur”. Danske studier – tidsskrift for dansk sprog, studier og folkeminder 106: 549.

Auður Hauksdóttir. 2011. “‘Yderst mod Norden lyser en ø ...” strejflys over islændingenes møde med dansk og norsk sprog og kultur”. Akselberg, Gunnstein and Edit Bugge (eds.): Vestnordisk språkkontakt gjennom 1200 år. Tórshavn: Faroe University Press, 3978.

Auður Hauksdóttir. 2009. “Frá fornum málum til nýrra. Kennsla erlendra tungumála á Íslandi í sögulegu ljósi”. Milli mála. Ársrit Stofnunar Vigdísar Finnbogadóttur 1: 11–53.

Auður Hauksdóttir. 2007. “Idiomerne glimrer ved deres fravær Om dansk-islandsk idioma-tik”. Jørgensen, Henrik and Peter Widell (eds.): Det bedre argument! (Festskrift til professor Ole Togeby). Århus: Wessel og Huitfeldt, 197215.

Auður Hauksdóttir. 2007. “Let’s do things with words”. Ahlsén, Elisabeth, Peter Juel Hen-richsen, Richard Hirsch, Joakim Niver, Åsa Abelin, Sven Strömqvist, Shirley Nocholson and Beatiz Dorriots (eds.): Communication-Action-Meaning. (A Festschrift for Jens Allwood). Gothenburg: University of Gothenburg, Department of Linguistics, 297410.

Auður Hauksdóttir. 2007. “Stiklur úr sögu enskukennslu”. Birna Arnbjörnsdóttir and Hafdís Ingvarsdóttir (eds.): Teaching and Learning English in Iceland. Reykjavík: The Vigdís Finnbogadóttir Institute of Foreign Languages and University of Iceland Press, 1550.

Auður Hauksdóttir. 2007. “Straumar og stefnur í tungumálakennslu”. Auður Hauksdóttir and Birna Arnbjörnsdóttir (eds.): Mál málanna. Um nám og kennslu erlendra tungumála. Reykja-vík: The Vigdís Finnbogadóttir Institute of Foreign Languages and University of Iceland Press, 155199.

Auður Hauksdóttir. 2005. “CALL i undervisningen i nordiske sprog på akademisk niveau”. Holmboe, Henrik (ed.): Nordisk Sprogteknologi/Nordic Language Technology. Årbog for Nordisk Sprogteknologisk Forskningsprogram 20002004. Copenhagen: Museum Tuscula-nums Forlag, 173187.

Auður Hauksdóttir. 2005. “Hvorfor undervises der i dansk i Island?” Auður Hauksdóttir, Jørn Lund and Erik Skyum-Nielsen (eds.): Ordenes slotte. Om sprog og litteratur i Norden. Reykjavík: The Vigdís Finnbogadóttir Institute of Foreign Languages, 157170.

Auður Hauksdóttir. 2004. “CALL for Communicative competence in Foreign Languages”. Juel Henrichsen, Peter (ed.): CALL for the Nordic Languages. Tools and Methods for Computer Assisted Language Learning. Copenhagen Studies in Language 30: 932.

Auður Hauksdóttir. 2004. ““Født i syttenhundrede og surkål” og “hefur lagt frá sér trékloss-ana””. Jørgensen, Henrik and Peter Stray Jørgensen (eds.) in cooperation with Birgitte Skovby Rasmussen and Ole Ravnholt: På godt dansk. Festskrift til Henrik Galberg Jacobsen i anled-ning af hans 60 års fødselsdag den 4. februar 2004. Århus: Wessel og Huitfeldt, 123133.

Auður Hauksdóttir. 2002. “Dansk som fremmedsprog i Island – tradition og nytænkning”. Holmen, Anne, Esther Glahn and Hanne Ruus (eds.): Veje til dansk sprog :  Forsk­ning i sprog og sprogtilegnelse. Copenhagen: Akademisk Forlag, 169217.

Auður Hauksdóttir. 2001. “Að tala tungum”. Málfregnir 20: 1723.

Auður Hauksdóttir. 2001. “Danskfagets tradition i de islandske skoler”. Widell, Peter and Mette Kunøe (eds.): 8. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog. Aarhus Universitet 12.13. oktober 2000. Århus: University of Aarhus, Department of Scandinavian Languages and Literature, 122131.

Auður Hauksdóttir. 2000. “Dansk som fremmedsprog i Island – et historisk tilbageblik”. http://www.tino.org/dafrsprisl.html.

Auður Hauksdóttir. 2000. “Sambúð dönsku og íslensku”. Magnús Snædal and Turið Sigurðar-dóttir (eds.): Frændafundur 3. Fyrirlestrar frá íslensk-færeyskri ráðstefnu í Reykjavík 2425. júní 1998. Reykjavík: University of Iceland Press, 138154.

Auður Hauksdóttir. 1999. “Tekstlæsning i dansk som fremmedsprog”. Tønnessen, Seip and Eva Maagerø (eds.): Tekstblikk – rapport fra forskersymposium i nordisk netverk for tekst- og litteraturpedagogik. Copenhagen: Nordic Council of Ministers, 130138.

Editorial work

2018

Editor of Sprog åbner verdener. Ord til Vigdís. Oversættelse af Erik Skyum-Nielsen. Reykjavík. The Vigdís Finnbogadóttir Institute of Foreign Languages.

2015

Co-editor with Guðmundur Jónsson and Erik Skyum-Nielsen of the book Gullfoss. Mødet mellem dansk og islandsk kultur i 1900-tallet. Copenhagen: Vandkunsten and University of Iceland Press.   

2010

Editor of a work entitled Tungumál ljúka upp heimum. Orð handa Vigdísi. Reykjavík: The Vigdís Finnbogadóttir Institute of Foreign Languages.

2007

Co-editor (with Birna Arnbjörnsdóttir) of a work entitled: Mál málanna. Um nám og kennslu erlendra tungumála. Reykjavík: The Vigdís Finnbogadóttir Institute of Foreign Languages.

2005   

Co-editor (with Erik Skyum-Nielsen and Jørn Lund) of the publication Ordenes slotte. Om sprog og litteratur i Norden. Reykjavík: The Vigdís Finnbogadóttir Institute of Foreign Languages.

2001   

Co-editor (with Birna Arnbjörnsdóttir, María Garðarsdóttar and Sigríður Þorvaldsdóttir) of the publication Forskning i nordiske sprog som andet- og fremmedsprog. Rapport fra konference i Reykjavík 23.–25. maj 2001. Reykjavík: University of Iceland Press.

2006–2014

On the editorial board of NORDAND. Nordisk tidsskrift for andrespråksforskning. The semi-annual periodical was first published in 2006. Bergen: Fagbokforlaget.