Publications

Selected publications | journals, book chapters, short essays

Kristín Björnsdóttir, Ólafur Páll Jónsson og Guðrún V. Stefánsdóttir. (2022). Háskóli fyrir alla. Netla – Veftímarit um uppeldi og menntun:
Sérrit 2022 – Framtíð og tilgangur menntunar: Sérrit til heiðurs Jóns Torfa Jónassyni, prófessors emeritus. https://netla.hi.is/serrit/2022/heidurs_jon_torfa/11.pdf

Snæfríðar Gunnarsdóttir, Tinna Ólafsdóttir og Kristín Björnsdóttir. (2022). Risky Obliviousness Within Fragmented Services: Experiences of Families With Disabled Children During the Covid‐19 Pandemic. Social Inclusion.
https://www.cogitatiopress.com/socialinclusion/article/view/5642

Björnsdóttir, K. (2022). Having high hopes for the future. In Educating Exceptional Children, (15th edition). Cengage.

Ástríður Stefánsdóttir, Guðrún V. Stefánsdóttir og Kristín Björnsdóttir (ritstjórar) (2022). Aðstæðubundið sjálfræði: Líf og aðstæður fólks með þroskahömlun. Háskólaútgáfan.

Kristín Björnsdóttir. (2022). Samspil sjálfræðis og kynverundar. Í Ástríður Stefánsdóttir, Guðrún V. Stefánsdóttir og Kristín Björnsdóttir (ritstjórar) Aðstæðubundið sjálfræði: Líf og aðstæður fólks með þroskahömlun (bls. 121-151). Háskólaútgáfan.

Kristín Björnsdóttir. (2022). Sjálfræði, karlmennska og kvenleiki. Í Ástríður Stefánsdóttir, Guðrún V. Stefánsdóttir og Kristín Björnsdóttir (ritstjórar) Aðstæðubundið sjálfræði: Líf og aðstæður fólks með þroskahömlun (bls. 153-186). Háskólaútgáfan.

Helle Kristensen og Kristín Björnsdóttir. (2022). Hlutverk aðstoðarfólks í námi fólks með þroskahömlun sem þarf mikinn stuðning. Í Ástríður Stefánsdóttir, Guðrún V. Stefánsdóttir og Kristín Björnsdóttir (ritstjórar) Aðstæðubundið sjálfræði: Líf og aðstæður fólks með þroskahömlun (bls. 279-306). Háskólaútgáfan.

Kristín Björnsdóttir og Kristín Stella Lorange. (2022). „Allt um okkur, með okkur“ Hagsmunabaráttan og aðstæðubundið sjálfræði. Í Ástríður Stefánsdóttir, Guðrún V. Stefánsdóttir og Kristín Björnsdóttir (ritstjórar) Aðstæðubundið sjálfræði: Líf og aðstæður fólks með þroskahömlun (bls. 307-). Háskólaútgáfan.

Fish, R. and Björnsdóttir, K. (2022). Sexuality and relationships. In H. Atherton and D. Crickmore (editors) Intellectual Disabilities. Towards Inclusion, (7th edition). https://www.us.elsevierhealth.com/intellectual-disabilities-9780702081507.html

Older:

Kristín Björnsdóttir og Eiríksína Eyja Ásgrímsdóttir. (2021). „Þá má ekki missa kúlið“ Tilfinningar og tilfinningavinna grunnskólakennara. https://netla.hi.is/greinar/2021/rynd/14.pdf

Kristín Björnsdóttir og Ásta Jóhannsdóttir. (2021). Fatlað fólk í hamförum. Íslenska þjóðfélagið. Sótt af https://thjodfelagid.is/index.php/Th/issue/download/26/51

Grunnskólanemar í 3.–10. bekk ásamt Kristínu Björnsdóttur. (2021). „Hann er umhverfisvænn og sjálfbær“. Nemendur í skóla margbreytileikans. Skólaþræðir. TÍMARIT SAMTAKA ÁHUGAFÓLKS UM SKÓLAÞRÓUN Sótt af https://skolathraedir.is/2021/02/08/hann-er-umhverfisvaenn-og-sjalfbaer-nemendur-i-skola-margbreytileikans/

Older:

Kristín Björnsdóttir og Eiríksína Eyja Ásgrímsdóttir. (2020). „Covid bjargaði mér“
Störf kennara í fyrstu bylgju heimsfaraldurs. Sérrit Netlu - COVID-19. Sótt af https://netla.hi.is/serrit/2020/menntakerfi_heimili_covid19/04.pdf

Helle Kristensen og Kristín Björnsdóttir. (2020). Milliliður, stuðningsaðili eða hlutlaus fylgdarmaður. Hlutverk aðstoðarfólks í námi fólks með þroskahömlun sem þarf mikinn stuðning. Sérrit Netlu - Menntakvika 2020. Sótt af: https://netla.hi.is/serrit/2020/menntakvika_2020/02.pdf

Kristín Björnsdóttir and Guðrún V. Stefánsdóttir (2020). Double Sexual Standards: Sexuality and People with Intellectual Disabilities Who Require Intensive Support. Sexuality & Disability 38, 421–438. https://doi.org/10.1007/s11195-020-09643-2

Guðrún V. Stefánsdóttir and Kristín Björnsdóttir. (2018). Meaningful participation and shared ownership in an inclusive university program in Iceland. Accepted for publication in December 2017. In People with Intellectual Disability Experiencing University Life, unpublished book edited by Patricia O’Brien, Michelle Bonati, Friederike Gadow and Roger Slee.

Katariina Hakala, Kristín Björnsdóttir, Sirpa Lappalainen, Ingólfur Ásgeir Jóhannesson and AnttiTeittinen. (2018). Nordic perspectives on disability studies in education: A review of research in Finland and Iceland. Education Inquiry. DOI: 10.1080/20004508.2017.1421390

Guðrún V. Stefánsdóttir, Ástríður Stefánsdóttir og Kristín Björnsdóttir. (2018). Autonomy and people with intellectual disabilities who require more intensive support. Scandinavian Journal of Disability Research. https://www.sjdr.se/articles/10.16993/sjdr.21/

Kristín Björnsdóttir. (2018). Belonging to higher education: Inclusive education for students with intellectual disabilities. In, Mary Ruth Coleman & Michael Shevlin (eds.), Postsecondary Educational Opportunities for Students with Special Education Needs. Routledge. ISBN: 978-1-351-10757-0

Gísli Björnsson, Harpa Björnsdóttir, Kristín Björnsdóttir og Ragnar Smárason. (2017). Skærulist í þágu jafnréttis? Framlag karla með þroskahömlun til jafnréttisstarfa. Netla. http://netla.hi.is/greinar/2017/ryn/11.pdf

Kristín Björnsdóttir, Ástríður Stefánsdóttir and Guðrún V. Stefánsdóttir. (2017). People with intellectual disabilities negotiate autonomy, gender and sexuality. Sexuality and Disability, 35(3), 295-311. doi: 10.1007/s11195-017-9492-x

Kristín Björnsdóttir, James G. Rice, and Rúnar Geir Ólafsson. (2017). ‘It’s not complicated’: physical disability and farming in rural Iceland. In Karen Soldatic and Kelley Johnson, Disability and rurality: Identity, gender and belonging. Routledge.

Kristín Björnsdóttir. (2017). Belonging to higher education: Inclusive education for students with intellectual disabilities. European Journal of Special Needs Education, 32(1) doi: 10.1080/08856257.2016.1254968

Helga Þórey Júlíudóttir, Kristín Björnsdóttir og Berglind Rós Magnúsdóttir. (2016). Á jaðri jaðarsins í framhaldsskóla fyrir alla : Starfsbraut – sérnám innan Tækniskólans. Netla

Guðrún V. Stefánsdóttir and Kristín Björnsdóttir. (2016). 'I am a college student' Postsecondary education for students with intellectual disabilities. Scandinavian Journal of Disability Research. http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15017419.2015.1114019

Guðrún V. Stefánsdóttir og Kristín Björnsdóttir. (2016). "Við lærum af þeim og þau af okkur" Mentorar í starfsrengdu diplómanámi fyrir fólk með þroskahömlun. Í Dóra S. Bjarnason, Hermína Gunnþórsdóttir og Ólafur Páll Jónsson, Skóli margbreytileikans: menntun og manngildi í kjölfar Salamanca. .

Kristín Björnsdóttir, Guðrún V. Stefánsdóttir og Ástríður Stefánsdóttir. (2015). It‘s my life: Autonomy and people with intellectual disabilities. Journal of Intellectual Disabilities, 19(1), 5-21.

Kristín Björnsdóttir and Steindór Jónsson. (2015). Social (in)equality: Collaborative reflection. Uppeldi og menntun. The article was received 8th April 2015 and was accepted 7th September 2015.

Kristín Björnsdóttir og Lilja Össurardóttir. (2015). Hver er lögsaga þroskaþjálfa? Starfsvettvangur, menntun og viðhorf þroskaþjálfa. Netla - Veftímarit um uppeldi og menntun. Sérrit.

Rice, J., Björnsdóttir, K. and Smith, E. (2015). Spaces of indifference: bureaucratic governance and disability rights in Iceland. In T. Shakespeare (ed.) Disability Research Today: International Perspectives. Taylor and Francis.

Kristín Björnsdóttir, Dan Goodley og Hanna Björg Sigurjónsdóttir. (2014). Behind the quest for tales, stories and lives. Reflections on narrative research with people with intellectual disabilities. Uppeldi og menntun, 23(2), 87-106.

Guðrún V. Stefánsdóttir, Kristín Björnsdóttir og Ástríður Stefánsdóttir. (2014). „Má ég fá að ráða mínu eigin lífi?“ Sjálfræði og fólk með þroskahömlun. Uppeldi og menntun, 23(2), 21-42.

Kristín Björnsdóttir og Kristín Stella Lorange. (2014). „Engar hendur ekkert súkkulaði“. Kyngervi, hörundslitur, fötlun og stétt í kvikmyndinni Intouchables. Netla – Veftímarit um uppeldi og menntun. Sótt af: http://netla.hi.is/greinar/2014/ryn/009.pdf

Kristín Björnsdóttir. (2014). „Ég fékk engan stuðning í skólanum“ fötlun, kyngervi og stétt. Í Annadís Greta Rúdólfsdóttir, Guðni Elísson, Ingólfur Ásgeir Jóhannesson og Irma J. Erlingsdóttir (ritstjórar), Fléttur 3: Jafnrétti, menning, samfélag (bls. 233-257). Reykjavík: Háskólaútgáfan.

Kristín Björnsdóttir og Hanna Björg Sigurjónsdóttir (2013). The Internet's empowering and disempowering qualities: online (re)presentation of disabled parents. Disability Studies Quarterly, 33(3). Aðgengilegt á vef.

Hanna Björg Sigurjónsdóttir, Ármann Jakobsson og Kristín Björnsdóttir (ritstjórar). (2013). Fötlun og menning: Íslandssagan í öðru ljósi. Reykjavík: Háskólaútgáfan.

Kristín Björnsdóttir. (2o13). Til sýnis: fatlað fólk, furðuverur og fjölleikahús. Í Hanna Björg Sigurjónsdóttir, Ármann Jakobsson og Kristín Björnsdóttir (ritstjórar), Fötlun og menning: Íslandssagan í öðru ljósi (bls.145-168). Reykjavík: Háskólaútgáfan.

Kristín Björnsdóttir og Eiríksína Kr. Ásgrímsdóttir. (2013). „Eitthvað svo afbrigðilegur“ ljóti andarunginn fatlaður. Í Hanna Björg Sigurjónsdóttir, Ármann Jakobsson og Kristín Björnsdóttir (ritstjórar), Fötlun og menning: Íslandssagan í öðru ljósi (bls.211-228). Reykjavík: Háskólaútgáfan.

Kristín Björnsdóttir og Ingólfur Ásgeir Jóhannsson. (2013). Margrödduð orðræða í tímaritum samtaka fatlaðs fólks. Í Hanna Björg Sigurjónsdóttir, Ármann Jakobsson og Kristín Björnsdóttir (ritstjórar), Fötlun og menning: Íslandssagan í öðru ljósi (bls.257-277). Reykjavík: Háskólaútgáfan.

Kristín Björnsdóttir og Eiríksína Kr. Ásgrímsdóttir. (2012). Þegar fötlun verður feimnismál. Í Sveinn Eggertsson og Ása G. Ásgeirsdóttir (ritstjórar) Þjóðarspegillinn (bls. 1-8). Reykjavík: Félagsvísindastofnun. Aðgengilegt á vef.

Kristín Björnsdóttir. (2011). „Þetta er minn líkami en ekki þinn“ Sjálfræði og kynverund kvenna með þroskahömlun. Netla. Ráðstefnurit Netlu – Menntakvika 2011. Aðgengileg á vef.

Guðmundur Sæmundsson og Kristín Björnsdóttir. (2011). Óskabörn allrar þjóðarinnar? Umfjöllun í blöðum og tímaritum um fatlaða íslenska afreksmenn í íþróttum. Í Ása Guðný Ásgeirsdóttir, Helga Björnsdóttir og Helga Ólafsdóttir (ritsjórar), Þjóðarspegillinn (bls. 199-207). Reykjavík: Félagsvísindastofnun. Aðgengileg á vef.

Kristín Björnsdóttir og Jón Ingvar Kjaran. (2011). Link„Lokaskref í að vera alveg sama“ margröddunin í gleðigöngunni. Í Silja Bára Ómarsdóttir (ritsjóri), Þjóðarspegillinn (bls.) Reykjavík: Félagsvísindastofnun. Aðgengileg á vef.

Kristín Björnsdóttir. (2010). Resisting the reflection: Identity in collaborative intellectual disability research. Disability Studies Quarterly. Aðgengilegt á vef.

Kristín Björnsdóttir og Rannveig Traustadóttir. (2010). Stuck in the land of disability? Intersection of learning difficulties, class, gender and religion. Disability & Society, 25(1).

Kristín Björnsdóttir og Eiríksína Kr. Ásgrímsdóttir. (2010). “Þau eru bara óheppin”. Um skilning og notkun ófatlaðra ungmenna á fötlunarhugtökum. Þjóðarspegillinn. Aðgengileg á vef.

Kristín Björnsdóttir og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson. (2009). People with Intellectual Disabilities in Iceland. A Bourdieuean Interpretation of Self-Advocacy. Intellectual and Development Disabilities, 47 (6): 436–446.

Kristín Björnsdóttir. (2009). Life story. Í P. Talbot, G. Astbury and T. Mason (ritstj.) Key Concepts in Learning Disabilities. London: SAGE.

Kristín Björnsdóttir og Aileen Soffía Svensdóttir. (2008). Gambling for capital: Learning disability, inclusive research and collaborative life histories. British Journal of Learning Disabilities, 36(4), 263-270.

Kristín Björnsdóttir. (2006). Tónlist tengir kynslóðir: Sögu- og söngstundir. Öldrun. Tímarit um öldrunarmá, 2(24).

Kristín Björnsdóttir. (2006). Öll í sama liði. Í Úlfar Hauksson (Ritstj.), Þjóðarspegillinn. Rannsóknir í félagsvísindum VII. Reykjavík: Háskólaútgáfan.

Kristín Björnsdóttir. (2005). Karlar og konur í Kristi. Úlfar Hauksson (Ritstj.), Þjóðarspegillinn. Rannsóknir í félagsvísindum VI. (bls. 251-261). Reykjavík: Háskólaútgáfan.

Kristín Björnsdóttir. (2004). Þátttaka fólks með þroskahömlun í menningu samtímans. Í Úlfar Hauksson (Ritstj.), Þjóðarspegillinn. Rannsóknir í félagsvísindum V. (bls. 509-518) . Reykjavík: Háskólaútgáfan.

Kristín Björnsdóttir, K. (2003). Sérnámsbrautir og skólasamfélag: Samskipti þroskaheftra og ófatlaðra framhaldsskólanema. Í Rannveig Traustadóttir (Ritstj.), Fötlunarfræði: nýjar íslenskar rannsóknir. (bls. 131-150). Reykjavík: Háskólaútgáfan.

Selected publications | book reviews
Kristín Björnsdóttir. (2015). Book review: The politics of age and disability in contemporary Spanish film: plus ultra pluralism. Disability & Society, http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09687599.2015.1020635#abstract

Kristín Björnsdóttir. (2013). Sandleikur og sögugerð: ritdómur.Uppeldi og menntun, 22 (1), 135-138

Kristín Björnsdóttir. (2011). Viljinn í verki, bókin öll: ritdómur. Uppeldi og menntun, 20 (2): 149-151.