Handleiðslustörf forstöðumanns

Hef verið leiðbeinandi eftirfarandi nemenda í lokaverkefnum. Um er að ræða a) cand.oecon ritgerðir (18 ECTS); BS  ritgerðir (12 ECTS); MA ritgerðir (30 ECTS); MS  ritgerðir (sem eru ýmist 30 ECTS eða *60 ECTS); og Ph.D. ritgerðir (180 ECTS).

1994

 1. Hildur Ragna Kristjánsdóttir – cand.oecon.  Morgunblaðið – Stjórnun starfsmannamála.
 2. Stella Arnlaug Óladóttir – cand.oecon.  Hvatninga- og umbunarkerfi í þjónustufyrirtækjum.
 3. Halla Hallgrímsdóttir – cand.oecon.
 4. Hrönn Hrafnsdóttir – cand.oecon.  Háskóli Íslands.

1995

 1. Helga Thors – cand.oecon.  Liðsvinna – hvaða hlutverki gegnir liðsvinna.
 2. Anna Þórunn Reynis – cand.oecon.  Stefnumótun og gæðastjórnun hjá nýstofnuðum fyrirtækjum.
 3. Fjóla Steingrímsdóttir – cand. oecon.  Gæðakerfi SÍF hf.
 4. Gunnsteinn R. Ómarsson – cand. oecon.  Stefnumótun horft til framtíðar.
 5. Liv Bergþórsdóttir – cand. oecon.  Medium Term Notes.
 6. Ómar Svavarsson – cand. oecon.  Stefnumótun hjá opinberum orkuveitum.
 7. Sólveig Lilja Einarsdóttir – cand. oecon.  ”Gæði í gegn” – Starfsgæði.

1996

 1. Jóhanna María Einarsdóttir – cand.oecon.  Hönnun frammistöðumatskerfa
 2. Jónas Páll Björnsson – cand. oecon.  Markaðsáætlanagerð skipulagsheilda.
 3. Emma Árnadóttir – cand. oecon.  INNRI markaðssetning í þjónustufyrirtækjum –
 4. Hilmar Þór Kristinsson – BS.  Alþjóðaskrifstofa háskólastigsins og Háskóla...
 5. Marteinn Þór Arnar – BS.  Árangursmat af atvinnuþróunarstarfi á Íslandi......

1997

 1. Sigurður Örn Gunnarsson – cand. oecon.  Innri markaðssetning – undanfari árangursríkrar ytri markaðssetningar.
 2. Svanhildur Sverrisdóttir – cand. oecon.  Þjónustustjórnun – Að láta sig viðskiptavininn varða.

1998

 1. Óskar Hauksson – cand. oecon.  Endurgerð vinnuferla hjá Landsbréfum hf.
 2. Heiðrún Helgadóttir – cand. oecon.  Starfsmannastjórnun – Öflun, val og þjálfun.
 3. Telma Björnsdóttir BS.  Stjórnandaleit.
 4. Birkir Böðvarsson – cand. oecon.  Skipulag og árangur lítilla frumkvöðlafyrirtækja.
 5. Friðbjörg Matthíasdóttir – cand. oecon.  Stjórnunaráherslur í nútíma þjónustusamfélagi.
 6. Heiðrún Hlín Hjartardóttir – cand. oecon.  Þjónustustjórnun hjá fjármálafyrirtæki.
 7. Signý Marta Böðvarsdóttir – cand. oecon.  Mögulegur ávinningur túnfiskveiða.

1999

 1. Rósa Viðarsdóttir – BS.  Langtímasamband viðskiptavina.
 2. Magnús Ívar Guðfinnsson – MS.  Gildi virðisnetslíkansins fyrir markvissa stefnumótun þjónustu
  fyritækja: Rannsókn á rauntilvikum farsímaþjónustu Landsímans hf.
 3. Birgir Guðfinnsson – cand. oecon.  Samræming innan fyrirtækja: Rannsókn á rauntilvikum hjá Sól- Víking hf.
 4. Ingibjörg Guðmundsdóttir – cand. oecon.  Notkun valréttarsamninga við lánastýringu.
 5. Anna Kristín kristjánsdóttir – BS.  Árangur auglýsinga birtingaáætlanir-undirbúningur og framkvæmd.
 6. Kristján Sigurðsson – BS.  Áhrifaþættir alþjóðavæðingar.
 7. Sigurlaug Erla Gunnarsdóttir – BS.  Stefna viðskiptabanka – í tenglsum við tæknibreytingar og breyttar áherslur í alþjóðaumhverfi.
 8. Kristbjörg Edda Jóhannsdóttir – BA.  Hinn rétti starfsmaður – Undirliggjandi þættir við val á starfsfólki.
 9. Arna Sigrún Sigurðardóttir – MS.  Hagnýting kenninga innan stefnumótunar og markaðsfræðinnar.
 10. Jón Egill Unndórsson – MS.  Er ”timeshare” leið til að bæta nýtingu í rekstri sumarbústaða? – Stefnumótun Litlabæjar.

2000

 1. Sigurjón Haraldsson – MS.  Þekkingarstjórnun og hlutverk ráðgjafa. Skipulagsleg útlistun á þekkingarstjórnun og hlutverk ráðgjafa í fyrirtækjum.
 2. Þórunn Marinósdóttir – BS.  Innleiðing gæðastjórnunar.
 3. Helga Gunnarsdóttir – cand. eocon.  Samruni fyritækja. Samruni Íslenskra sjávarafurða hf. og Sölusambands íslenskra fiskframleiðenda hf.
 4. Ingibjörg Daðadóttir – cand. eocon.  Nýting internetsins í viðskiptalegum tilgangi.
 5. Aðalheiður Sigurðardóttir – BS.  Notkun upplýsinga og upplýsingakerfa með samkeppnisforskot að leiðarljósi.
 6. Auður Árnadóttir – BS.  Hnökralaust þjónustuferli með ánægjumælingu viðskiptavina.
 7. Hildur Björg Bæringsdóttir – BS.  Netverslun : Þróun og tækifæri.
 8. Auður Ólafsdóttir – BS.  Upplýsingatækni og þekkingarstjórnun.
 9. Guðmundur Ólafsson – BS.  Fyrirtækjamenning. Aukið vægi fyrirtækjamenningar í ljósi breytilegs umhverfis.
 10. Jóhanna Linda Hauksdóttir – BS.  Hagnýt viðmiðun.
 11. Sigurður Guðjónsson – BS.  Tækifærin í Japan.
 12. Sólmaj Fjörðoy Niclasen – BS.   Konur í stjórnunarstöðum.

2001

 1. Njörður Sigurjónsson – MS.  Dreymir netið?
 2. Runólfur Birgir Leifsson – MS.  Stefnumótun í skipulagsheildum. Athugun á stefnumótun hjá nokkrum íslenskum fyrirtækjum.
 3. Vilborg Einarsdóttir – MS.  Samruni skipulagsheilda. Að auka líkur á árangursríkum samruna.
 4. Guðlaug Hauksdóttir – BS.  Verslun á Netinu.
 5. Karen Huld Gunnarsdóttir – cand. oecon.  Samhæft árangursmat í ljósi stefnumiðaðrar stjórnunar.
 6. Ágústa Hrönn Gísladóttir – BS.  Þjónustustjórnun og upplýsingatækni.
 7. Gunnar Thorberg Sigurðsson – BS.  Viðskiptaáætlun fyrir Emmessís.hf.
 8. Rebekka Sif Kaaber – BS.  Árangur fyrirtækja á sviði netverslunar.
 9. Sigríður Valdís Jóhannesdóttir – BS.  Stjórnun viðskiptatengsla, CRM.

2002

 1. Úlfar B. Thoroddsen – MS.  Stefnumótandi sýn í sveitarfélagi: Hugmyndir og kenningar
  stefnumótunarfræðanna í reglubundnu umhverfi.
 2. Lilja Björk Björnsdóttir – cand. oecon.  Rýnihópar-Undirbúningur og framkvæmd.
 3. Hilmar Þór Karlsson – BS.   Þjónusta, gæði og tryggir viðskiptavinir. Rannsókn á rauntilviki hjá Tali hf.
 4. Stefán Arason – BS.  Stefnumiðuð stjórnun. Tilgangur stefnumótunar hjá fyrirtækjum.
 5. Lóa Ólafsdóttir – BS.  Krosssala.

2003

 1. Gréta Björg Blængsdóttir – MS.  Framtíð ferðaþjónustu Grindavíkur og nágrennis liggur í sögu-, menningar- og heilsutengdri ferðaþjónustu.
 2. Margrét Harðardóttir – MS.  Stefnumiðað árangursmat hjá Reykjavíkurborg. Mannlegir mælikvarðar.
 3. Rósa Steingrímsdóttir – MS.  Stefnumiðuð stjórnun og samhæft árangursmat: Hafa fræðin samhljóm við árangursstjórnun í ríkisrekstri?
 4. Magnús Þór Bjarnason – BS.  Analysis of the Icelandic Fishing Gear Industry.
 5. Arnþór Gylfi Árnason –MS.  Áætlanagerð.
 6. Erna Sigurðardóttir – MS.  Stjórnir hlutafélags, starfshættir og ábyrgð.
 7. Hjörtur Ólafsson – BS.  The “Strategic” Business Plan. Purpose and Role in the Wake of Market Meltdown.
 8. Sigrún Margrét Hallgrímsdóttir – BS.  Þjónustufyrirtæki og stoðdeildarþjónusta.
 9. Jakobína Ingunn Ólafsdóttir – MS*.  Þekkingarverðmæti. Mat og mælingar.
 10. Magnús Gísli Eyjólfsson – BS.  Þekkingarstjórnun í íslenskum fyrirtækjum.

2004

 1. Harpa Þuríður Böðvarsdóttir – MS.  Undirbúningur og þjálfun starfsmanna fyrir störf á alþjóðamörkuðum.
 2. Þorbjörg Matthildur Einarsdóttir – BS.  Stjónun viðskiptatengsla.
 3. Þóra Gréta Þórisdóttir – BS.  Stefnumótun sem áætlanagerð eða lærdómur?
 4. Arinbjörn Kúld – MS.  Grundartangahöfn. Stefnumótun til framtíðar.
 5. Áshildur Bragadóttir – MS.  Hagnýting þekkingar.
 6. Einar Mathiesen – MS.   Stefnumótun og innleiðing stefnu hjá Landsvirkjun. Fleiri sjónarhorn.
 7. Guðrún Gísladóttir – MS.  Stefnumótun og nýskipan í ríkisrekstri. Raundæmisrannsókn hjá Heyrnar- og talmeinastöð Íslands.
 8. Sigrún Kjartansdóttir – MS*.  Vísbendingar um mat og skráningu þekkingarverðmæta hjá fyritækjum á íslenskum hlutabréfamarkaði.
 9. Sigrún Ósk Sigurðardóttir – MS.  Skipulag og þekkingarstjórnun.
 10. Stella Kristín Víðisdóttir – MS.  Stefnumótun – leiðin til árangurs? Og hvað segir þú? Raundæmisrannsókn hjá Og Vodafone.
 11. Þorvarður Kári Ólafsson – MS.  Stjórnun upplýsingaöryggis í skipulagsheildum. Hugtakarammi og íslenskur veruleiki.
 12. Dagný Hængsdóttir – MA.  Barnaspítali Hringsins. Mat á þekkingu.
 13. Elín Sigurveig Sigurðardóttir – BS.  Íslenskir fjallaleiðsögumenn. Stefnumótun.
 14. Sigurður Hermannsson – BS.  Þekkingarreikningsskil. Stjórnun og skýrslugerð.
 15. Þorbjörg Birna Sæmundsdóttir – BS.  Greining á stöðu blómaræktenda og sviðsmynd af áskorunum framtíðar.
 16. Ingilín Kristmannsdóttir – MS.  Straumar og stefnur í ríkisrekstri. Árangursstjórnun hjá íslenskum ríkisstofnunum.
 17. Ragnhildur Erla Bjarnadóttir – MS.  Kjaraþróun leikskólakennara í Reykjavík.
 18. Sigurður Rúnar Sigurjónsson – MS.  Fjárlagaferli þjóðþinga.
 19. Vala Hauksdóttir – BS.  Greiningarlíkön stefnumótunar.

2005

 1. Lára Kristín Skúladóttir – BS.  Hvernig verður stefna að árangri.
 2. Kristín Kristmundsdóttir – MS.  Konur í æðri stjórnunarstöðum.
 3. Zhaohui SHI – MS.  Leadership and Organizational Performance
 4. Ingibjörg Daðadóttir – MS.  Líðan starfsmanna á vinnustað.

2006

 1. Ásdís Þrá Höskuldsdóttir – BS.  Stefnumótun Euro Fran.
 2. Jakob Hansen – BS.  Stefnumótun Leirubakka á ferðaþjónustumarkaði.
 3. Sólrún Hjaltested – MS.  Staða þekkingarstjórnunar og yfirfærsla og miðlun þekkingar hjá átta opinberum stofnunum á Íslandi.
 4. Telma Björnsdóttir – MS. Siðferðileg álitamál í stjórnunarráðgjöf: Óháð ráðgjöf.

2007

 1. Jón Ágúst Ragnarsson – MS. Stjórnblinda í þekkingarfyrirtækjum.
 2. Katrín Dögg Hilmarsdóttir – MS. Fyrirtækja-menning sem stjórntæki.
 3. Sigríður Guðrún Stefánsdóttir – BS Inntak og mikilvægi stefnu fyrir árangur fyrirtækja.
 4. Kristján Geir Mathiesen – MS Hæfileikar árangursríkra kvenna í íslensku viðskiptalífi
 5. Margrét Ingibergsdóttir – MS Þekkingarstjórnun: Miðlun þekkingar.

2008

 1. Einar Svansson – MS*. Stefnumiðuð stjórnun, árangur og árangursmælikvarðar.
 2. Árni Ólafur Jónsson – BS. Notkun innri vefja í þekkingarstjórnun.
 3. Margrét Káradóttir – MS. Stefnumótun í alþjóðavæðingu íslenskra fyrirtækja.
 4. Andri Gunnarsson – BS. Stefna Straums í Mið- og Austur-Evrópu.
 5. Auður Geirsdóttir – BS. Gæðastjórnun fyrir Vinnumálastofnun - tillaga.
 6. Hinrik Fjeldsted – MS. Samkeppnishæfni og markaðshneigð íslenskra hugbúnaðarfyrirtækja
 7. Hlín Lilja Sigfúsdóttir – MS. Gæði löggjafar- og eftirlitsstarfsemi Alþingis.

2009

 1. Harpa Dís Jónsdóttir – MS. Samfélagsleg ábyrgð fyrirtækja: Staða og framtíðarhorfur
 2. Íris Marelsdóttir – MS. Áætlanagerð vegna heimsfaraldurs inflúensu.
 3. Júlíana Hansdóttir Aspelund – MS. Þekkingartap við starfslok lykilstarfsmanna.
 4. Karl Eiríksson – BS. Hvernig verður maður leiðtogi.
 5. Anna Guðrún Tómasdóttir – MS. Flugstarfsemi og rekstrarmódel
 6. Anna Kristín Tumadóttir – MS*. Policy Implementation in South African Higher Education.
 7. Hulda Guðmunda Óskarsdóttir – MS. Samkeppnishæfni Íslands í jarðvarma.
 8. Margrét Lára Friðriksdóttir – MS. Stefnumótunarferli fyrirtækja – raundæmi Össur hf
 9. Sigurður Rúnar Sigurjónsson – MS. SÍBS – stefna og árangur.
 10. Ingibjörg Bernhöft – MS.  Kostir eldri borgara ef heilsu brestur
 11. Þórhildur Guðsteinsdóttir – MS. Nýsköpun og vöruþróun – Árangur og áhrifaþættir.
 12. Unnur Berglind Hauksdóttir – MS. Einhverfir einstaklingar verðmæt auðlind.
 13. Þóra Magnúsdóttir – MS. Fjármálageirinn. Kenningar og kreppur.

2010

 1. Þórhallur Örn Guðlaugsson - Ph.D. Þjónustustjórnun
 2. Helgi Rafn Helgason - MS. Er til sterkur og samkeppnishæfur klasi upplýsingatæknifyrirtækja á Íslandi?
 3. Lilja Rún Ágústsdóttir - MS. Stjórnarhættir fyrirtækja. Íslenskt sjónarmið.
 4. Margrét Sigurgeirsdóttir - MS. Stefnumiðuð stjórnun: raundæmisrannsókn hjá Bókasafni Kópavogs.
 5. Sigrún Tryggvadóttir - MS. Implementing Values in the Parmaceutical Company Actavis.
 6. Þórarinn Rúnar Einarsson - MS. Effectus Mobile Solutions: Viðskiptaáætlun.
 7. Hjörný Snorradóttir – MS*.  Landsmót hestamanna
 8. Helga Helgadóttir – Sjónarhóll forstjóra hjá hinu opinbera

2011

 1. Bjarni Hlynur Ásbjörnsson - MS. Hvaða skipulag hentar þekkingarfyrirtæki eins og Mentor í örum vexti?
 2. Gísli Jón Kristjánsson - MS. The ancient past and the present phenomenon of strategy. Creation of important purposes and the management of purposeful behavior.
 3. Guðmundur Tómas Axelsson - MS. Viðskiptabankaþjónusta á íslandi í kjölfar bankahruns. Innri greining, auðlindasýn, tilviksgreining.
 4. Hrönn Hrafnsdóttir - MS. Áhrif stefnumótunar í umhverfismálum á samkeppnishæfni íslenskra framleiðslufyrirtækja.
 5. Ólafur Jónsson - MS. Hugsað fyrir horn. Notkun sviðsmynda við stefnumótun fyrirtækja.
 6. Sara Sigurðardóttir - MS. Rekstrarfélög verðbréfasjóða. Eignarhald og stjórnir.

2012

 1. Ásdís E Petersen - Ph.D. "Á grænum grundum..." Rannsókn á leiðtogaeinkennum íslenskra presta og grósku í safnaðarstarfi.
 2. Garðar Svavar Gíslason - MS. Áhættustjórnun: Að gera ráð fyrir hinu óvænta.
 3. Gerður Gústavsdóttir - MS. Þjónusta við börn og ungmenni á þjónustumiðstöð. Samþætting þjónustu.
 4. Hulda Guðmunda Óskarsdóttir - MS. "Svona win win situation". Stefnumótun í nýsköpunarfyrirtæki.
 5. Jóhanna Gylfadóttir - MS. Samkeppnishæfni íslenskrar grænmetisframleiðslu. Er virkur klasi grænmetisframleiðslu til staðar á Íslandi?
 6. Jón Steindór Árnason - MS. Viðskiptaþjónusta á Íslandi í kjölfar bankahruns. Greining á rekstrarumhverfi.
 7. Kristinn Þór Jakobsson - MS. Sviðsmyndagreining Keflavíkursafnaðar.
 8. Olga Lilja Ólafsdóttir - MS. Stefnumótunarferill fyrirtækja, mótun og framkvæmd - Raundæmisrannsókn hjá Alvogen og Össuri.
 9. Regína Ásdísardóttir - MS. Áhrifaþættir við krísustjórnun fyrirtækja
 10. Stefán Þór Björnsson - MS. Hvernig birtist álag í starfi starfsfólks Íslandsbanka og hvernig er því mætt?
 11. Þóra Gréta Þórisdóttir - MS. Viðsnúningur fyrirtækja. Fræðilegt yfirlit og raundæmi.
 12. Þóra Þorgeirsdóttir - MS. Leiða hlutastörf til meiri skilvirkni starfsmanna? Mikilvægi samhengis þegar kemur að sveigjanlegri vinnu.

2013

 1. Hrefna Gunnarsdóttir - MS. Endurskoðunarnefnd lífeyrissjóðs. Brú milli stjórnar og endurskoðenda.
 2. Dagný Kaldal Leifsdóttir - MS. Samfélagsleg ábyrgð 50 stærstu fyrirtækja Íslands; Fylgja efndir orðum?
 3. Sverrir Teitsson - MS. Jaðarskattar og tekjutengingar. Jaðarskerðingar af völdum skatta- og bótareglna á Íslandi.
 4. Sigríður Inga Guðmundsdóttir - MS. Frá hefðbundinni fjárhagsáætlanagerð til rúllandi fjárhagsspár: Rannsókn á stærri íslenskum fyrirtækjum.
 5. Ásmundur R Richardsson - MS. Staða þekkingarstjórnunar og upplýsingaflæðis innan stjórnsýslusviðs Kópavogsbæjar.

2014

 1. Valur Rafn Halldórsson - MS. Efnahagsleg áhrif íslenskra hafna.
 2. Joseph Anthony Mattos-Hall - MS. Strategy Under Uncertainty: Open innovation and Strategic Learning for the Iceland Ocean Cluster.
 3. Guðbjörg Hildur Kolbeins - MS. Umboðskenningin og stjórnun íslenskra fjölmiðlafyrirtækja.
 4. Vigfús Hallgrímsson - MS. Stefnumótun í leit að skilningi og gæðum.
 5. Ottó Valur Winther - MS. Staða íslenska fjarskiptaklasans.
 6. Kjartan Freyr Ásmundsson - MS. Skipulag Íþróttamála: Getur íþróttahreyfingin gert betur?

2015

 1. Sigríður Hyldahl Björnsdóttir - MS. Íslenski landbúnaðarklasinn.
 2. Guðrún Ingvarsdóttir - MS. Er samstarf lykill að árangri.
 3. Freyja Gunnlaugsdóttir - MS. Framhaldsmenntun í tónlist á Íslandi.
 4. Denis Cardaklija - MS. Starfsemi íslenskra lífeyrissjóða.
 5. Daði Lárusson - MS. Stærð skiptir máli: Stefnumótun íslenskra matvælaframleiðenda.
 6. Reynir Jónsson - MS. Strætó bs. Stefnumótun og nýsköpun í opinberu fyrirtæki.
 7. Bryndís Hrafnkelsdóttir - MS. Áskoranir peningaspils á netinu.

2016

 1. Eydís Sigurðardóttir - MS. Netverslun stoðtækjafyrirtækis. Sala til neytenda.
 2. Sandra Margrét Sigurjónsdóttir - MS. Stefna í reynd hjá Landhelgisgæslu Íslands: Viðbrögð í ólgusjó.
 3. Ragna Hlín Sævarsdóttir - MS. Árangursþættir þjónustufyrirtækja: Þjónustukerfi.
 4. Katrín Pétursdóttir - MS. Kvenstjórnendur á íslenskum vinnumarkaði. Hvað eiga þeir sameiginlegt.
 5. Elísabet Tania Smáradóttir - MS. Hvernig er samspili stefnu og stjórnunar háttað hjá Vátryggingafélagi Íslands.
 6. Jónína Snæfríður Einarsdóttir - MS. Stefna í reynd-Vinnufundir stefnumótunar.
 7. Íris Ósk Valþórsdóttir - MS. Viðhorf íslenskra karla til kvenstjórnenda.

2017

 1. Verena Schnurbus - MS. Innovation in Icelandic tourism. A case study.
 2. Agnes Ósk Egilsdóttir - MS. Áhrifaþættir í mótun og framkvæmd opinberrar stefnu í móðurmálskennslu. Yfirlit og raundæmi.
 3. Geirfríður Sif Magnúsdóttir - MS. WOW air í ljósi stefnu og samkeppnishæfni. Galdraverk nútímans svífur loftsins veg(u) baðað geislum sólarinnar.
 4. Heiður Magný Herbertsdóttir - MS. Samkeppnishæfni Keflavíkurflugvallar.

2018

 1. María Rún Hafliðadóttir - MS. Stefnumótun íslenskra stjórnvalda í ferðaþjónustu.
 2. Hrund Andradóttir - M.S. Bláa Lónið: Stefna í reynd.
 3. Rannveig Gauja Guðbjartsdóttir - MS. Stefna í reynd í íslensku fjármálafyrirtæki: Straumlínu- og breytingastjórnun sem starfshættir við iðkun stefnu í reynd.
 4. Hjörleifur Þórðarson - MS. Stefna Landsnets. Umbreyting á stefnu Landsnets.
 5. Lísa Björg Ingvarsdóttir - MS. Þjónustustefna Íslandsbanka: Vegferðin að því að vera númer eitt í bankaþjónustu á Íslandi.