Om mig

Jeg er professor i dansk ved det Humanistiske Fakultet på Islands Universitet.

Jeg læste dansk og filosofi på Islands Universitet, og efter BA-eksamen fik jeg et stipendium fra det danske undervisningsministerium, som gjorde det muligt for mig at videreuddanne mig i dansk. Jeg fik min magistergrad fra Københavns Universitet i 1987 og ph.d.-grad samme steds i 1998.

Mit professionelle virke har hovedsagelig kredset om dansk sprog og kultur i Island. Jeg har undervist i dansk på alle skoleniveauer, skrevet undervisningsmaterialer til danskfaget på ungdomsuddannelserne, oversat forskellige typer af tekster til og fra islandsk og dansk og været guide for danske og andre nordiske gæster i Island.

Mine forskningsområder omfatter først og fremmest dansk sprog, især dansk som fremmedsprog i Island, og kontrastiv forskning i faste ordforbindelser i dansk og islandsk, samt dansk sprog og kultur i Island i historisk og aktuelt perspektiv. For tiden leder jeg et nordisk forskningsprojekt om det færøske, islandske og norske sprogs kontakt med dansk i perioden 1890–1920. Desuden leder jeg sammen med professor Birna Arnbjörnsdóttir et forskningsprojekt, der angår det færøske, grønlandske og islandske sprogs aktuelle møde med dansk og engelsk.

I årene 2001–2017 var jeg  leder af Vigdís Finnbogadóttir Instituttet for Fremmedsprog og bestyrelsesformand for Vigdís Internationale Centre for Flersproglighed og kulturel diversitet i perioden 2014–2018.