Forelæsningar

2019

 • Vistfræði tungumála á vestnorræna svæðinu. Seminar i anledning af Den vestnordiske dag. Veröld – hús Vigdísar 23. september.
 • The Effect of Danish on the Linguistic Repertoire of Icelanders and the Forging of a National identity. Konferencen 38th Annual Meeting – Congress 2019. University of British Columbia, Vancouver 4. juni.
 • Viðhorf Dana til íslenskrar tungu á nítjándu öld. Universitetet på Hólar 8. april.
 • Dansk på Islands Universitet. Seminaret Hva med språkfellesskapet? Er nordisk språkfellesskap på vej ut? Veröld–hús Vigdísar 28. marts.
 • Sprogundervisning i Grønland. Seminar planlagt af det grønlandske undervisningsministerium. Nuuk 18. marts.
 • Samskipti við Dani og dönskukunnátta Íslendinga Hugvísindaþing, Islands Universitet 8. marts.

2018

 • Brevene og det islandske sprogs møde med dansk. Ráðstefnan Den islandske Land­kommission 1770–1771. Danmarks Rigsarkiv 13. september.
 • Kan en mand blive præsident? Konferencen Kampen om kvinden i 1800-tallet. Aarhus Universistet og Kvindemuseet 20. og 28. august.
 • Rannsóknir í málvísindum innan Stofnunar Vigdísar Finnbogadóttur. Seminar i Library of foreign literature. Moskva 1. juni.
 • The relationship between Danish and Icelandic. Seminar om lingvistik. Universitetet i St. Petersburg 29. maj.
 • Björguðu Danir íslenskunni? Seminaret Fullvalda þjóð í frjálsu landi (En suveræn stat i et frit land). Universitetet i Akureyri 16. marts.
 • „Eckėrt er kverið þeim til leidarvísirs, er girnast ad læra dönsku edur eingelsku“ (Rasmus Rask 1815). Den 32. Rask-konference om islandsk sprog og almen grammatik. Nationalmuseet 27. januar.
 • Om fokus på de fire færdigheder og lyst til at bruge og lege med sproget i Island. Seminar i det grønlandske undervisningsministeriums regi, Nuuk 17. januar.

2017

 • Linguistic contact between Icelandic and Danish in the 18th and 19th centuries. Konferencen Colonialism and Commerce in the North Atlantic (c. 1500 to 1800), Bifröst Universitet 17. oktober.
 • Íslenska í augum Dana um aldamótin 1800. Ólafsþing 29. september.
 • Videreudvikling af sprogpædagogikken i den grønlandske skole. Seminar i det grønlandske undervisningsministeriums regi om den internationale ekspertgruppes forslag angående sprogsituationen i den grønlandske skole. Hans Egede Hotel, Nuuk 30. august.
 • Vigdis-centret och dess betydelse för språkvetenskaplig och humanistisk forskning på Island. Språket som turistattraktion. Högskolan i Halmstad 2. maj.
 • Tengsl dönsku við íslensku, færeysku og norsku. Hugvísindaþing, Islands Universitet 10. marts.

2016

 • Danish in the West-Nordic Region. Konferencen Langugage and Culture Contact in the West-Nordic Region. Reykholt, 23.og 24. maj.
 • Danske minder i Island på nettet. Konferencen Á mótum danskrar og íslenskrar menningar. Vigdís Finnbogadóttir Instituttet. National museum, 9. apríl.
 • Brevene og islændingenes møde med dansk sprog og kultur. Konferencen Skjöl landsnefndarinnar 1770-1771. Islands nationalarkiv, 8. november.

2015 

 • The Role of the Danish Language in Iceland: Past and Present. Konferencen Dansk og tysk i stereotyper: Stereotypeuniverser og deres sproglig-kulturelle konstituteringsformer. Syddansk Universitet i Odense 25.-27. februar. Inviteret forelæser.At kaste lys over fraserne. Hugvísindaþing, Islands Universitet 13.-14. marts.
 • Teaching Danish as a foreign language in Iceland  ̶  Students’ needs and teachersʼ strategies. Konferencen Changes and Challenges in Lanugage Teacher Education: Ninth International Conference om Language Education. CARLA, University of Minnesota 15. maj. Inviteret forelæser.
 • Selvstændihedskampen og islændingenes holdninger til dansk sprog. Seminar om Christian X´s holdninger til Island og islændingenes selvstændighedskamp. Vigdís Finnbogadóttir Instituttet og Det historiske Fakultet, Islands Universitets festsal 14. november.

2014 

 • At begå sig adækvat på et fremmedsprog. Konferencen Nordic Intercultural Communication: Language, Culture and Communication, Islands Universitet 27. november.
 • Hvorfor Taleboble? Seminar om forsknings- og udviklingsprojektet www.taleboblen.hi.is, Nationalbiblioteket 8. november.
 • A World Language Centre. International Expert Meeting on Improving Access to Multilingual Cyberspace, UNESCO i Paris 29. oktober.
 • Sambúð dönsku og íslensku og viðhorf Dana til íslensku. Hugvísindaþing, Islands Universitet 17. marts.
 • Dönskukunnátta Íslendinga og viðhorf til gagnsemi dönskunnar. Seminar om brugbarheden af islændingenes skoledansk, Vigdís Finnbogadóttir Instituttet og Foreningen Norden, Nordens hus 4. februar.

2013 

 • Dansk sprog og kultur i Island i det attende og nittende århundrede. Seminaret Dansk sprog og kultur i Grønland og Island. Vigdís Finnbogadóttir Instituttet og Reykjavík  internationale Litteraturfestival. Nationalmuseets forelæsningsal 15. september.
 • Mötet mellan dansk och isländsk kultur. Om projektet Danskar på Island 1900-1970. Instutionen för nordiska språk. Uppsalas Universitet 8. maj. Boðsfyrirlestur/Invited speaker.
 • Höja rösten/hæve stemmen/brýna raustina. Om idiomer og andre fraser i nærbe-släktade språk. Institutionen för lingvistik og filologi. Uppsalas Universitet 7. maj. Inviteret forelæser.
 • Dansk nøglen til verden. Dansk-Island Samfund. Islands Amassade i København 24. april. Inviteret forelæser.
 • Center for verdens sprog i Island. Center for Internationalisering og Parallelsprog-lighed. Københavns Universitet 8. april.
 • Faste ordforbindelser i et kontrastivt og indlæringsmæssigt perspektiv. Center for Internationalisering og Parallelsproglighed. Københavns Universitet 4. april.
 • At være på næste høj eller på trapperne Idiomer i et kontrastivt perspektiv. Insti-tutionen för svenska språket. Göteborgs Universitet 18. marts. Inviteret forelæser.
 • Fraser, fraseindlæring og fraseværktøj. Seminar om flerordsforbindelser afholdt af Språkbanken. Göteborgs Universitet 19. marts.

2012

 • ”Det islandske sprog passer sig bedst i en islandsk købstad ...“ Dansk i Island i et historisk og aktuelt perspektiv. Offentlig forelæsning på Grønlands Universitet 26. september.

2011

 • Men hvad er tingenes tilstand? - nabosprog i undervisningen. Konferencen Hvorfor er dansk så svært, som det danske undervisningsministerium stod for. Nordantlantens Brygge i København 30. november.
 • Hvabehar - hvad er problemet? SJUSK 2011 - Nordisk symposium om naturligt talesprog. Handelshøjskolen i København 23.-24. november.
 • Hvordan klarer islandske studerende sig på dansk under videreuddannele i Danmark? CIP symposium 2011. Center for Internationalisering. Københavns Universitet 10. november.
 • Læsning gør forskel. Om forskning i dansk som fremmedsprog i Island. Konference arrangeret af Fremmedspråkssentret i Norge. Nasjonalt center for fremmedspråk i opplæringen. Högskolen i Østfold. Rica Hell Hotel, Trondheim 11. oktober.
 • Språk, kultur og identitet, kva vil dette bety i framtida? VAKN-konference 2011. Operahuset Nordfjord Eid  4. - 5. oktober.
 • Nordisk sprogforstålese eller internordisk kommunikation. Hvad nytter og for hvem? Konferencen Minst 4 mál til øll, arrangeret af Fróðskaparsetur Føroya. Norðurlandahúsið 22.-24. august.
 • Receptiv og produktiv beherskelse af leksikalske fraser på dansk – Sprogværktøjet frasar.net Konferencen NORDAND 10. Islands Universitet, 25.-28. maj.
 • Um dönskukunnáttu íslenskra stúdenta á átjándu og nítjándu öld (Om islandske studerendes danskkundskaber i det attende og nittende århundrede) Konference om islandske studerende ved udenlandske universiteter i det attende og nittende århundrede, som Félag um átjándu aldar fræði (Foreningen for studier i det nittende århundredes historie) stod for. Nationalbiblioteket 9. april.

2010

 • Mødet mellem dansk og islandsk sprog og kultur. Konferencen Vestnordisk språkkontakt gjennom 1200 år. Universitetet i Bergen, Voss 27. og 28. november.
 • Sprogværktøjet www.frasar.net. Konference om nordisk forskningssamarbejde på sprogområdet, Schæffergården i Gentofte 26. november.
 • I never realised then that Nordic languages would be so important for my future. Konferencen Youth – Voice of the Future, nordisk ministerkonference. Reykjavík 28. -29. oktober.
 • At købe katten eller grisen i säcken. Om idiomer og idomatik  i et kontrastivt perspektiv. Offentilg forelæsning på Institutionen för lingvistik, Uppsala Universitet 12. september.
 • Danske og islandske fraser på nettet. Konferencen Preserving the Future. Sustainability of Language, Culture and Nature. Islands Universitet 15.-17. april.
 • Ísland í augum Dana. Hugvísindaþing. Islands Universitet 5. og 6. marts.