Peer-reviewed articles

(2019) Preschool Teachers Communicating Values to Children. International Journal of Early Years Education (co-authors Ingibjörg Ó. Sigurðardóttir, Pia Williams)

(2019) Much changes, much remains the same: Icelandic Parents Perspectives on preschool Education. Journal of Early Childhood Research. 17(3) 220 –232.

(2018). Parent-Preschool Partnership: Many Levels of Power. Early Years: An International Research Journal,  (co-author Arna H. Jónsdóttir) doi: 10.1080/09575146.2017.1358700. http://dx.doi.org/10.1080/09575146.2017.1358700

(2017). Photo elicitation: Reflecting on multiple sites of meaning. International Journal of Early Years Education.  doi: 10.1080/09669760.2017.1329713. (co-authors Sue Dockett, Bob Perry). http://dx.doi.org/10.1080/09669760.2017.1329713.

(2017). Faire de la recherche AVEC des jeunes enfants: Un example en Islande. Le Furet, 82, 14–15.

(2017). "Drawing and playing are not the same": Children's views on their activities in Icelandic preschools. Early Years: An International Research Journal, doi: 10.1080/09575146.2017.1342224 (co-author Sara M. Ólafsdóttir). http://dx.doi.org/10.1080/09575146.2017.1342224.

(2017). You need to own cats to be a part of the play: Icelandic preschool children challenge adult-initiated rules in play. European Early Childhood Education Research Journal, 25(6) (co-author Sara M. Ólafsdóttir, Dusan danby, Maryanne Theobald)

(2017). „Þeir vilja ekki leika, bara tala saman“ Sýn barna á hlutverk fullorðinna í leik. Netla – Veftímarit um uppeldi og menntun.  (co-author Sara M. Ólafsdóttir).

(2017). Áherslur og valdatengsl í samstarfi starfsfólks og foreldra í leikskólum.. Netla – Veftímarit um uppeldi og menntun.  (co-author Arna H. Jónsdóttir)

(2017). Lýðræði, umhyggja og hæfni í Aðalnámskrá leikskóla. Netla – Veftímarit um uppeldi og menntun.  

(2016). An action research study in an Icelandic preschool: Developing consensus about values and values education. International Journal of Early Childhood,48(2), 162–177.(Co-author Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir). DOI 10.1007/s13158-016-0161-5

(2016). Interpreting Values in the Daily Practices of Nordic Preschools: A Cross-Cultural Analysis. International Journal of Early Childhood,48(2), 141–159.
(Co-authors: Anna-Maija Puroila, Eva Johansson, Eila Estola, Anette Emilson, Stig Broström). DOI 10.1007/s13158-016-0163-3

(2016). Individual and collective rights expressed in educator and child interactions in Nordic preschools. . International Journal of Early Childhood,48(2), 209–224. (Co-authors: Anna-Maija Puroila, Eva Johansson, Anette Emilson, Stig Broström). DOI 10.1007/s13158-016-0164-2 LEfURET

(2016). Video observations of children's perspectives on their lived experiences: challenges in the relations between the researcher and children. European Early Childhood Education Research Journal. (co-author Hrönn Pálmadóttir).

(2016). Faire de la recherche AVEC des jeunes enfants: Un example en Islande. Le Furet, 82, 14–15.

 (2015). Video observations of children's perspectives on their lived experiences: challenges in the relations between the researcher and children. European Early Childhood Education Research Journal. (co-author Hrönn Pálmadóttir)

(2015) Young Children’s Views of the Role of Preschool Teachers. Early Child Development and Care, 185(9), 1480-1494 http://dx.doi.org/10.1080/03004430.2015.1004056 (co-author Hrönn Pálmadóttir)

(2015). Children’s views and preferences regarding their outdoor environment. Journal of Adventure Education & Outdoor Learning, 15(2), 152-167. (co-author Kristín Norðdahl) http://dx.doi.org/10.1080/14729679.2014.896746

(2015). Democracy, caring and competence: Values perspectives in ECEC curricula in the Nordic countries. International Journal of Early Years Education, 23(1) 97-114. (co-authors A-M. Purola, E. Johansson, S. Broström & A. Emilson)  – DOI: 10.1080/09669760.2014.970521

(2015). Children’s Perspectives of Play and Learning for Educational Practice Education Sciences.  5, 345–362; doi:10.3390/educsci5040345 (Co-authors Theobald, M,*, Danby, S, Einarsdóttir, J, Bourne, J, Jones D., Ross, D, Knaggs, H and Carter-Jones, C)

(2014). Children’s perspectives on the role of preschool teachers. European Early Childhood Education Research Journal, 22, 4, 679–697. DOI:10.1080/1350293X.2014.969087

(2014). Children’s views and preferences regarding their outdoor environment. Journal of Adventure Education & Outdoor Learning. (co-author Kristín Norðdahl) http://dx.doi.org/10.1080/14729679.2014.896746

(2014). Democracy, caring and competence: Values perspectives in ECEC curricula in the Nordic countries. International Journal of Early Years Education. (co-authors A-M. Purola, E. Johansson, S. Broström & A. Emilson) – DOI: 10.1080/09669760.2014.970521

(in print). They watch us all the time”: Children’s perspectives on the role of preschool teachers. European Early Childhood Education Research Journal.

(2012). „Þá byrjar kennarinn að láta mann læra“ Leikskólabörn tjá sig um væntingar sínar og undirbúning undir grunnskólagönguna. Tímarit um menntarannsóknir,9, 86111.

(2012). Play and Literacy: A Collaborative Action Research in Preschool. Scandinavian Journal of Educational Research 217.

(2012). Yngstu  leikskólabörnin: Samfélag í leik. Uppeldi og menntun, 21, (2) 4369. (co-author Hrönn Pálmadóttir)

(2012). Young children's decisions about research participation: Opting out. International Journal of Early Years Education , 20(3), 244256 (co-authors Sue Dockett and Bob Perry).

(2012). „Við getum kennt þeim svo margt í gegnum leik“. Hlutverk þriggja leikskólakennara í leik barna. Netla- Veftímarit um uppeldi og menntun. (co-author Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir). Netla http://netla.hi.is/

(2013). Early Childhood Teacher Education in the Nordic Countries. European Early Childhood Education Research Journal, 21, (3), 307-310

(2013). Play and Literacy: A Collaborative Action Research in Preschool. Scandinavian Journal of Educational Research 217.

(2013). They Watch us All the Time”: Children’s Perspectives on the Role of Preschool Teachers. European Early Childhood Education Research Journal

(2013). Feeling, wondering, sharing, and constructing life: Aesthetic experience and life changes in young children’s drawing stories. International Journal of Early childhood.(co-author Susanna Kinnunen).

(2013). Sjónarmið leikskólakennara og leiðbeinenda: Áherslur og verkaskipting í leikskólastarfi. Netla. Veftímarit um Uppeldi og menntun (co-authors Arna H. Jónsdóttir & Bryndís Garðarsdóttir).

(2013). Sköpunarkraftur og sköpunarferli í skólastarfi. Veftímarit um Uppeldi og menntun (co-author Hrafnhildur Eiðsdóttir).

(2013). Leikskólabyrjun og lengd dvalartíma: Sjónarmið leikskólakennara og leiðbeinenda. Veftímarit um Uppeldi og menntun (co-authors Arna H. Jónsdóttir & Bryndís Garðarsdóttir).

(2011). Horft um öxl: Reynsla grunnskólabarna af leikskólanum. Uppeldi og menntun, 20(2), 71–93.

(2011). Ólíkar áherslur í leikskólastarfi: Rannsókn á starfsaðferðum fjögurra leikskóla. Uppeldi og menntun, 20(1)30–50. (co-author Anna Magnea Hreinsdóttir).

(2011). Reconstructing playschool experiences. European Early Childhood Education Research Journal, 19(3), 387–401.

http://www.tandfonline.com/eprint/XWVgiUU9SzqIFyEPBZjj/full

(2011). Introducing children's perspectives and participation in research. European Early Childhood Education Research Journal, 19(3), 301–307. (co-author Deborah Harcourt).

http://www.tandfonline.com/eprint/hwF2juS7eYWfIfmsjcC7/full

(2011). "Við hugsum kannski meira um námið sem leikurinn felur í sér": Starfendarannsókn um tengsl leiks og læsis í leikskóla. Netla (co-author Anna Magnea Hreinsdóttir)

(2011). Icelandic children’s transition experiences. Early Education and Development, 22(5), 737756.

http://www.tandfonline.com/eprint/M9KCutegRKEgh6zBAVuQ/full

(2010). Children's experiences of their first year of primary school. European Early Childhood Education Research Journal, 18 (2) 163–180

http://www.tandfonline.com/eprint/DMyavvn8PxNrYm3rNF4d/full

(2010). Icelandic parents views on the national policy on early childhood education. Early Years: An International Journal of Research and Development, 30(3), 229–242.

(2010) Á sömu leið: Starfendarannsókn á mótum leik- og grunnskóla. Ráðstefnurit Netlu: Menntakvika 2010.

(2010) Leikur – ritmál – tjáning: Starfendarannsókn um aukið samstarf leikskóla og grunnskóla . Ráðstefnurit Netlu: Menntakvika 2010.

(2010). Leikskólastarf af sjónarhóli foreldra [Preschool from the Perspectives of Parents]. Uppeldi og menntun, 19(12), 93.

(2009). „Frábær skólaföt á hressa krakka!“Rannsókn á umfjöllun fjölmiðla um börn við upphaf grunnskólagöngu. Netla, On-line peer reviewed journal on education, School of Education, University of Iceland.

(2009). Researching with children: Ethical tensions. Journal of Early Childhood Research, 7 (3), 283-298. (co-author Bob Perry & Sue Dockett).

(2009). Making meaning: Children’s perspectives expressed through drawings. Early Child Development and Care, 179(2) 217-232. (co-authors Bob Perry & Sue Dockett)

(2009). Learning to listen to young children’s voices in research: Changing perspectives/changing relationships. Early Child Development and Care, 179(2) 125-130. (co-author Wendy Schiller).

(2008). Editorial: The good childhood: Nordic ideals and educational practice. International Journal of Educational Research, 47(5), 265-269. (co-author Judith Wagner).

(2008). Children‘s and parents‘ perspectives on the purposes of playschool in Iceland. International Journal of Educational Research, 47(5), 265-269.

(2008). Við megum ráða þegar við erum búin með bækurnar“: Reynsla barna í 1. bekk grunnskóla. Uppeldi og menntun, 17(2), 9-30.

(2008). Reynsla foreldra af grunnskólabyrjun barna sinna. Netla. Veftímarit um menntarannsóknir (co-author Sigurborg Sturludóttir).

(2008).Transition to school practices: Comparisons from Iceland and Australia. Early Years, 28(1), 47-60. (co-authors Sue Dockett & Bob Perry).

(2008). Teaching Children with ADHD: Icelandic Early Childhood Teachers’ Perspectives. Early Child Development and Care, 178(4), 375-397.

(2007). Research with children: Methodological and ethical challenges. European Early Childhood Education Research Journal, 15 (2), 197-212.

(2006). Leikskólinn frá sjónarhóli barna. Uppeldi og menntun, 15, (2), 69-95.

(2006). From preschool to primary school: When different context meet. Scandinavian Journal of Educational Research, 50(2), 165-184.

(2005). Hvernig tala leikskólastjórar um leikskólann? (Co-author Kristín Karlsdóttir). Tímarit um menntarannsóknir, 2, 39-47.

(2005). We can decide what to play! Children’s perception of quality in an Icelandic Ppayschool. Early Education and Development, 16(4), 469-488.

(2005). Playschool in pictures: Children’s photographs as a research method. Early Child Development and Care, 175(6), 523-541.

(2005). „Hlakkarðu ekki til að byrja í skólanum?“ Um tengsl leik- og grunnskóla. Uppeldi, tímarit um börn og fleira fólk, 4(18), 30-32.

(2004). Frá leikskóla til grunnskóla: Aðferðir til að tengja skólastigin. Tímarit um menntarannsóknir, 1(1), 209-229.

(2004). Tvær stefnur – tvenns konar hefðir í kennslu ungra barna. Uppeldi og menntun. Tímarit Kennaraháskóla Íslands, 14(2), 57-78.

(2004). „Á ég að vera með þvílíkum kerlingum í bekk?“ Reynsla eldri og yngri nemenda í leikskólakennaranámi. (Co-author Sif Einarsdóttir.) Uppeldi og menntun. Tímarit Kennaraháskóla Íslands, 13(1), 45-65.

(2004). Teaching and care-giving in Icelandic playschools. OMEP Update, 114, 8-11.

(2003). When the bell rings we have to go inside. Preschool children's views on the primary school. European Early Childhood Educational Research Journal. Transitions. Themed Monograph Series, 1, 35-50.

(2003). Principles underlying the work of Icelandic preschool teachers. European Early Childhood Education Research Journal, 11(1), 39-53.

(2003). The role of preschools and preschool teachers: Icelandic preschool educators’ discourses. Early Years, 23 (2), 103-117.

(2002). Fátt er reynslunni fróðara: Námsgengi ólíkra nemendahópa í leikskólakennaranámi. Uppeldi og menntun. Tímarit Kennaraháskóla Íslands, 11, 81-99. (Co-author Sif Einarsdóttir).

(2002). Children's accounts of the transition from preschool to elementary school. Barn, 4, 49-72.

(2002). Tradition and trends: Practices and beliefs of two Icelandic preschool teachers. International Journal of Educational Policy, Research, & Practice, 3(3), 47-67.

(2001) Starfsaðferðir og sannfæring leikskólakennara. Uppeldi og menntun. Tímarit KHÍ. 10, 149-166.

(2001). International perspective. Iceland. Early Years Educator, 3, 7, 44-45.

(1999). Þáttur starfsfólks leikskóla í hlutverkaleik barna. Uppeldi og menntun. Tímarit KHÍ, 8, 35-54.

(1998). The role of adults in children’s dramatic play in Icelandic preschools. European Journal of Early Childhood Education, 6(2), 87-106.

(1996). Early childhood teacher preparation in Iceland. Journal of Early Childhood Teacher Education, 17, 36-42.

(1996). Dramatic play and print. Childhood Education, 72, 351-357. (1996). Culture and the Early Childhood Curriculum in Iceland. In B. Spodek (ed.).  Early Child Development and Care, 123, 89-100. (Co-author Jónína Tryggvadóttir)