Ritrýndar greinar

(2019) Preschool Teachers Communicating Values to Children. International Journal of Early Years Education (co-authors Ingibjörg Ó. Sigurðardóttir, Pia Williams)

(2019) Much changes, much remains the same: Icelandic Parents Perspectives on preschool Education. Journal of Early Childhood Research. 17(3) 220 –232.

(2017). Parent-Preschool Partnership: Many Levels of Power. Early Years: An International Research Journal,  (co-author Arna H. Jónsdóttir) doi: 10.1080/09575146.2017.1358700. http://dx.doi.org/10.1080/09575146.2017.1358700

(2017). Photo elicitation: Reflecting on multiple sites of meaning. International Journal of Early Years Education.  doi: 10.1080/09669760.2017.1329713. (co-authors Sue Dockett, Bob Perry). http://dx.doi.org/10.1080/09669760.2017.1329713.

(2017). Faire de la recherche AVEC des jeunes enfants: Un example en Islande. Le Furet, 82, 14–15.

(2017). "Drawing and playing are not the same": Children's views on their activities in Icelandic preschools. Early Years: An International Research Journal, doi: 10.1080/09575146.2017.1342224 (co-author Sara M. Ólafsdóttir). http://dx.doi.org/10.1080/09575146.2017.1342224.

(2017). You need to own cats to be a part of the play: Icelandic preschool children challenge adult-initiated rules in play. European Early Childhood Education Research Journal, 25(6) (co-author Sara M. Ólafsdóttir, Dusan danby, Maryanne Theobald)

(2017). „Þeir vilja ekki leika, bara tala saman“ Sýn barna á hlutverk fullorðinna í leik. Netla – Veftímarit um uppeldi og menntun.  (co-author Sara M. Ólafsdóttir).

(2017). Áherslur og valdatengsl í samstarfi starfsfólks og foreldra í leikskólum.. Netla – Veftímarit um uppeldi og menntun.  (co-author Arna H. Jónsdóttir)

(2017). Lýðræði, umhyggja og hæfni í Aðalnámskrá leikskóla. Netla – Veftímarit um uppeldi og menntun.  

(2016). An action research study in an Icelandic preschool: Developing consensus about values and values education. International Journal of Early Childhood,48(2), 162–177. (co-author Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir). DOI 10.1007/s13158-016-0161-5

(2016). Interpreting Values in the Daily Practices of Nordic Preschools: A Cross-Cultural Analysis. International Journal of Early Childhood,48(2), 141–159.
(Co-authors: Anna-Maija Puroila, Eva Johansson, Eila Estola, Anette Emilson, Stig Broström). DOI 10.1007/s13158-016-0163-3

(2016). Individual and collective rights expressed in educator and child interactions in Nordic preschools. International Journal of Early Childhood,48(2), 209–224. (Co-authors: Anna-Maija Puroila, Eva Johansson, Anette Emilson, Stig Broström). DOI 10.1007/s13158-016-0164-2 LEfURET

(2016). Video observations of children's perspectives on their lived experiences: challenges in the relations between the researcher and children. European Early Childhood Education Research Journal (co-author Hrönn Pálmadóttir).

(2016). Faire de la recherche AVEC des jeunes enfants: Un example en Islande. Le Furet, 82, 14–15.

(2015). Video observations of children's perspectives on their lived experiences: challenges in the relations between the researcher and children. European Early Childhood Education Research Journal. (co-author Hrönn Pálmadóttir)

(2015) Young Children’s Views of the Role of Preschool Teachers. Early Child Development and Care, 185(9), 1480-1494 http://dx.doi.org/10.1080/03004430.2015.1004056 (co-author Hrönn Pálmadóttir)

(2015). Children’s views and preferences regarding their outdoor environment. Journal of Adventure Education & Outdoor Learning, 15(2), 152-167. (co-author Kristín Norðdahl) http://dx.doi.org/10.1080/14729679.2014.896746

(2015). Democracy, caring and competence: Values perspectives in ECEC curricula in the Nordic countries. International Journal of Early Years Education, 23(1) 97-114. (co-authors A-M. Purola, E. Johansson, S. Broström & A. Emilson)  – DOI: 10.1080/09669760.2014.970521

(2015). Children’s Perspectives of Play and Learning for Educational Practice

Education Sciences.  5, 345–362; doi:10.3390/educsci5040345 (Co-authors Theobald, M,*, Danby, S, Einarsdóttir, J, Bourne, J, Jones D., Ross, D, Knaggs, H and Carter-Jones, C)

(2014). Children’s perspectives on the role of preschool teachers. European Early Childhood Education Research Journal, 22, 4, 679–697. DOI:10.1080/1350293X.2014.969087

(2014). Children’s views and preferences regarding their outdoor environment. Journal of Adventure Education & Outdoor Learning. (co-author Kristín Norðdahl) http://dx.doi.org/10.1080/14729679.2014.896746

(2014). Democracy, caring and competence: Values perspectives in ECEC curricula in the Nordic countries. International Journal of Early Years Education. (co-authors A-M. Purola, E. Johansson, S. Broström & A. Emilson) – DOI: 10.1080/09669760.2014.970521

(2013). Early Childhood Teacher Education in the Nordic Countries. European Early Childhood Education Research Journal, 21, (3), 307-310

(2013). Play and Literacy: A Collaborative Action Research in Preschool. Scandinavian Journal of Educational Research 217.

(2013). They Watch us All the Time”: Children’s Perspectives on the Role of Preschool Teachers. European Early Childhood Education Research Journal

(2013). Feeling, wondering, sharing, and constructing life: Aesthetic experience and life changes in young children’s drawing stories. International Journal of Early childhood.(co-author Susanna Kinnunen).

(2013). Sjónarmið leikskólakennara og leiðbeinenda: Áherslur og verkaskipting í leikskólastarfi. Netla. Veftímarit um Uppeldi og menntun (co-authors Arna H. Jónsdóttir & Bryndís Garðarsdóttir).

(2013). Sköpunarkraftur og sköpunarferli í skólastarfi. Veftímarit um Uppeldi og menntun (co-author Hrafnhildur Eiðsdóttir).

(2013). Leikskólabyrjun og lengd dvalartíma: Sjónarmið leikskólakennara og leiðbeinenda. Veftímarit um Uppeldi og menntun (co-authors Arna H. Jónsdóttir & Bryndís Garðarsdóttir).

(2012). „Þá byrjar kennarinn að láta mann læra“ Leikskólabörn tjá sig um væntingar sínar og undirbúning undir grunnskólagönguna. Tímarit um menntarannsóknir,9, 86111.

(2012). Play and Literacy: A Collaborative Action Research in Preschool. Scandinavian Journal of Educational Research 217.

(2012). Yngstu  leikskólabörnin: Samfélag í leik. Uppeldi og menntun, 21, (2) 4369. (co-author Hrönn Pálmadóttir)

(2012). Young children's decisions about research participation: Opting out. International Journal of Early Years Education , 20(3), 244256 (co-authors Sue Dockett and Bob Perry).

(2012). „Við getum kennt þeim svo margt í gegnum leik“. Hlutverk þriggja leikskólakennara í leik barna. Netla- Veftímarit um uppeldi og menntun. (co-author Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir). Netla http://netla.hi.is/

(2011). Horft um öxl: Reynsla grunnskólabarna af leikskólanum. Uppeldi og menntun, 20(2), 71–93.

(2011). Ólíkar áherslur í leikskólastarfi: Rannsókn á starfsaðferðum fjögurra leikskóla. Uppeldi og menntun, 20(1)30–50. (co-author Anna Magnea Hreinsdóttir).

(2011). Reconstructing playschool experiences. European Early Childhood Education Research Journal, 19(3), 387–401.

http://www.tandfonline.com/eprint/XWVgiUU9SzqIFyEPBZjj/full

(2011). Introducing children's perspectives and participation in research. European Early Childhood Education Research Journal, 19(3), 301–307. (co-author Deborah Harcourt).

http://www.tandfonline.com/eprint/hwF2juS7eYWfIfmsjcC7/full

(2011). "Við hugsum kannski meira um námið sem leikurinn felur í sér": Starfendarannsókn um tengsl leiks og læsis í leikskóla. Netla (co-author Anna Magnea Hreinsdóttir)

(2011). Icelandic children’s transition experiences. Early Education and Development, 22(5), 737756.

http://www.tandfonline.com/eprint/M9KCutegRKEgh6zBAVuQ/full

(2010). Children's experiences of their first year of primary school. European Early Childhood Education Research Journal, 18 (2) 163–180

http://www.tandfonline.com/eprint/DMyavvn8PxNrYm3rNF4d/full

(2010). Icelandic parents views on the national policy on early childhood education. Early Years: An International Journal of Research and Development, 30(3), 229–242.

(2010). Á sömu leið: Starfendarannsókn á mótum leik- og grunnskóla. Ráðstefnurit Netlu: Menntakvika 2010.

(2010). Leikur – ritmál – tjáning: Starfendarannsókn um aukið samstarf leikskóla og grunnskóla . Ráðstefnurit Netlu: Menntakvika 2010.

(2010). Leikskólastarf af sjónarhóli foreldra. Uppeldi og menntun, 19(12), 93.

(2009). „Frábær skólaföt á hressa krakka!“Rannsókn á umfjöllun fjölmiðla um börn við upphaf grunnskólagöngu. Netla. Veftímarit um menntarannsóknir

(2009). Researching with children: Ethical tensions. Journal of Early Childhood Research, 7 (3), 283-298. (meðhöfundar Bob Perry & Sue Dockett).

(2009). Making meaning: Children’s perspectives expressed through drawings. Early Child Development and Care, 179(2) 217-232. (co-authors Bob Perry & Sue Dockett)

(2009). Learning to listen to young children’s voices in research: Changing perspectives/changing relationships. Early Child Development and Care, 179(2) 125-130. (meðhöfundur Wendy Schiller).

(2008). Editorial: The good childhood: Nordic ideals and educational practice. International Journal of Educational Research, 47(5), 265-269. (meðhöfundur Judith Wagner).

(2008). Children‘s and parents‘ perspectives on the purposes of playschool in Iceland. International Journal of Educational Research, 47(5), 265-269.

(2008). Við megum ráða þegar við erum búin með bækurnar“: Reynsla barna í 1. bekk grunnskóla. Uppeldi og menntun, 17(2), 9-30.

(2008). Reynsla foreldra af grunnskólabyrjun barna sinna. Netla. Veftímarit um menntarannsóknir (meðhöfundur Sigurborg Sturludóttir).

(2008).Transition to school practices: Comparisons from Iceland and Australia. Early Years, 28(1), 47-60.meðhöfundur (co-authors Sue Dockett & Bob Perry).

(2008). Teaching Children with ADHD: Icelandic Early Childhood Teachers’ Perspectives. Early Child Development and Care, 178(4), 375-397.

(2007). Research with children: Methodological and ethical challenges. European Early Childhood Education Research Journal, 15 (2), 197-212.

(2006). Leikskólinn frá sjónarhóli barna. Uppeldi og menntun, 15, (2), 69-95.

(2006). From preschool to primary school: When different context meet. Scandinavian Journal of Educational Research, 50(2), 165-184.

(2005). Hvernig tala leikskólastjórar um leikskólann? (Co-author Kristín Karlsdóttir). Tímarit um menntarannsóknir, 2, 39-47.

(2005). We can decide what to play! Children’s perception of quality in an Icelandic Ppayschool. Early Education and Development, 16(4), 469-488.

(2005). Playschool in pictures: Children’s photographs as a research method. Early Child Development and Care, 175(6), 523-541.

(2005). „Hlakkarðu ekki til að byrja í skólanum?“ Um tengsl leik- og grunnskóla. Uppeldi, tímarit um börn og fleira fólk, 4(18), 30-32.

(2004). Frá leikskóla til grunnskóla: Aðferðir til að tengja skólastigin. Tímarit um menntarannsóknir, 1(1), 209-229.

(2004). Tvær stefnur – tvenns konar hefðir í kennslu ungra barna. Uppeldi og menntun. Tímarit Kennaraháskóla Íslands, 14(2), 57-78.

(2004). „Á ég að vera með þvílíkum kerlingum í bekk?“ Reynsla eldri og yngri nemenda í leikskólakennaranámi. (Co-author Sif Einarsdóttir.) Uppeldi og menntun. Tímarit Kennaraháskóla Íslands, 13(1), 45-65.

(2004). Teaching and care-giving in Icelandic playschools. OMEP Update, 114, 8-11.

(2003). When the bell rings we have to go inside. Preschool children's views on the primary school. European Early Childhood Educational Research Journal. Transitions. Themed Monograph Series, 1, 35-50.

(2003). Principles underlying the work of Icelandic preschool teachers. European Early Childhood Education Research Journal, 11(1), 39-53.

(2003). The role of preschools and preschool teachers: Icelandic preschool educators’ discourses. Early Years, 23 (2), 103-117.

(2002). Fátt er reynslunni fróðara: Námsgengi ólíkra nemendahópa í leikskólakennaranámi. Uppeldi og menntun. Tímarit Kennaraháskóla Íslands, 11, 81-99. (Co-author Sif Einarsdóttir).

(2002). Children's accounts of the transition from preschool to elementary school. Barn, 4, 49-72.

(2002). Tradition and trends: Practices and beliefs of two Icelandic preschool teachers. International Journal of Educational Policy, Research, & Practice, 3(3), 47-67.

(2001) Starfsaðferðir og sannfæring leikskólakennara. Uppeldi og menntun. Tímarit KHÍ. 10, 149-166.

(2001). International perspective. Iceland. Early Years Educator, 3, 7, 44-45.

(1999). Þáttur starfsfólks leikskóla í hlutverkaleik barna. Uppeldi og menntun. Tímarit KHÍ, 8, 35-54.

(1998). The role of adults in children’s dramatic play in Icelandic preschools. European Journal of Early Childhood Education, 6(2), 87-106.

(1996). Early childhood teacher preparation in Iceland. Journal of Early Childhood Teacher Education, 17, 36-42.

(1996). Dramatic play and print. Childhood Education, 72, 351-357.

(1996). Culture and the Early Childhood Curriculum in Iceland.  Early Child Development and Care, 123, 89-100. (meðhöfundur Jónína Tryggvadóttir)