Fires weather MS student

MS student opportunity

Weather conditions and risk of fires

With global warming, increased afforestation, more summer houses and less grazing, the amount of vegetation has increased significantly over large areas of Iceland. This leads to increased risk of wildfires, since almost all of them are started by humans.  Empirical models for the relationship between meteorological conditions and risk of wildfires enable warnings of increased fire risk in given area. One of the most widely used systems to estimate fire danger is the Canadian Forecast fire Danger Rating System. In this project we will test several methods and develop a method that suits Icelandic conditions. Local and regional meteorological variations can then be accounted for and likely changes due to climate change examined.

The role of the MS student is to:

  • Statistically analyze measured meteorological conditions prior to known events to characterize the weather conditions leading to wildfires in Iceland.
  • Analyze available and new data on fuel moisture (collaboration with Icelandic Met Office) and meteorological conditions,
  • Evaluate the effectiveness and differences of fire indexes in terms of how the risk of fires matches with other measurables such as actual fires and soil moisture and develop new ones.

The planned research will provide important, and currently lacking, information to estimate the risk of wildfires, in terms of early warning system using a fire ignition risk index. The project is partially funded.

 

Information and applications (please send to both e-mail addressed):

Þröstur Þorsteinsson (thorstur@hi.is) and Elín Björk Jónasdóttir (elin@vedur.is)

Reference date is 15 August 2021 – processing of applications starts then, but applications accepted till position is filled.


MS verkefni

Veðurfar og hætta á gróðureldum

Með hlýnandi veðurfari, aukinni skógrækt, fleiri sumarhúsum og minni beit, hefur lífmassi gróðurs aukist verulega á stórum landsvæðum.  Þetta getur leitt til aukinnar hættu á gróðureldum, þar sem nánast allir gróðureldar eru af mannvöldum.  Reynslujöfnur eru notaðar til að tengja saman veðurfar og hættu á gróðureldum til að geta varað við aukinni hættu á gróðureldum. Í þessu verkefni verðar ýmsar aðferðir prófaða og nýjar þróaðar sem henta íslenskum aðstæðum. Þannig má einnig meta líklegar breytingar vegna breytinga í loftslagi.

Hlutverk MS nema

  • Tölfræðigreining á veðuraðstæðum í aðdraganda þekktra gróðurelda, til að aukenna veðuraðstæður sem leiða til gróðurelda.
  • Greina ný gögn um raka í gróðri.
  • Meta gagnsemi og breytileika mismunandi gróðureldavísa og þróa nýja.

Þetta verkefni mun veita nýjar og gagnlegar upplýsingar um hvernig sé best að meta hættu á gróðureldum.  Verkefnið verður að hluta til styrkt.

 

Fyrirspurnir og umsóknir sendist á (vinsamlegast bæði netföngin):

Þröstur Þorsteinsson (thorstur@hi.is) og Elín Björk Jónasdóttir (elin@vedur.is)

 

Viðmiðunardagsetning er 15. ágúst 2021 – þá verður byrjað að vinna úr umsóknum en áfram tekið við umsóknum þangað ráðið verður.