Book sections

Book sections

Baldur Sigurðsson, Halla Jónsdóttir, Þuríður Jóhannsdóttir, & Amalía Björnsdóttir. (2020). Grundskollaraarutbildningen i Island. In E. Elstad (Ed.) Lærerutdanning I Nordiske Land. Oslo : Universitetsforlaget.

Sólveig Jakobsdóttir & Þuríður Jóhannsdóttir. (2018). The development of K-12 online and blended learning in Iceland. Í K. Kennedy og R. Ferdig (Eds.), Handbook of K-12 online and blended learning research (2nd ed, pp. 649-664). Pittsburgh, PA: ETC Press. Freely available online at: http://repository.cmu.edu/etcpress/82/

Jóhannsdóttir, Thurídur. (2014) Responsive practices in online teacher education. In Hansson, T. (Ed.). Contemporary Approaches to Activity Theory: Interdisciplinary Perspectives on Human Behavior: Igi Global.

Jóhannsdóttir, Thurídur. (2010). Deviations from the conventional: contradictions as sources of change in teacher education. Í V. Ellis, A. Edwards & P. Smagorinsky (Eds.), Cultural-historical pespectives on teacher education and development (bls. 163-279). London: Routledge.

Jóhannsdóttir, Thurídur, & Skjelmo, Randi. (2004). Flexibility and responsibility in teacher education: Experiences and possibilities in Iceland and North Norway In L. Pekkala, W. Greller, A. Krylov, L. Kullerud, S. Mýrdal, O. Snellman & J. Spence (Eds.), On top of it. Overcoming the challenges of ICT and distance education in the Arctic (pp. 85-98). Rovaniemi: University of the Arctic Press and University of Lapland, Faculty of Education.

Randi Skjelmo og Thuridur Johannsdottir. Fleksible læringsformer i norsk og islandsk lærerutdanning. Hvilke erfaringer har vi gjort og hvor går vejen videre?  Í Mary Brekke (ritstj.). Norsk lærerutdanningsdidaktik i ændring. Læring undervisning og danning i lys av nyere forskning. Høyskoleforlaget. Norwegian academic press. 77-91.

Jóhannsdóttir, Thuridur. (2000) Utenfor bymuren - om folkelig kulturarv og synet på islandsk natur i noen nyere ungdomsbøker. Forankring og fornying. Nordiske ungdomsromaner fram mot år 2000 (ritstj. Eli Flatekval o. fl.), bls.122-144. Oslo, Cappelen Akademisk Forlag, Landslaget for norksundervisningen (LNU), Dansklærerforeningern/Forlaget, CWK Glerups Utbildningscentrum AB. Cappelen Akademisk Forlag, Landslaget for norksundervisningen (LNU), Dansklærerforeningern/Forlaget, CWK Glerups Utbildningscentrum AB.