Journal articles

Elstad, E., Björnsdóttir, A., Christophersen, K.-A ,Jóhannsdóttir, Þ.J.,Turmo, A. (2021). Factors related to Icelandic student teachers' prospective commitment to the teaching profession í Education in the North, 28(2) DOI https://doi.org/10.26203/4aw1-f434 

Þuríður Jóna Jóhannsdóttir og Amalía Björnsdóttir. (2021). Grunnskólakennaranámið – hvar stöndum við? Í Skólaþræðir, birt til heiðurs dr. Ingvari Sigurgeirssyni prófessor sjötugum. https://skolathraedir.is/2021/03/05/grunnskolakennaranamid-hvar-stondum-vid/

Þuríður Jóna Jóhannsdóttir og Sólveig Jakobsdóttir. (2020). Fjarkennsla og stafræn tækni í framhaldsskólum á tímum farsóttar vorið 2020: Sjónarhóll kennara og stjórnenda Netla – Veftímarit um uppeldi og menntun: Sérrit 2020 – Menntakerfi og heimili á tímum COVID-19 S http://netla.hi.is/serrit/2020/menntakerfi_heimili_covid19/10.pdf  DOI: https://doi.org/10.24270/serritnetla.2020.26

Amalía Björnsdóttir og Þuríður Jóna Jóhannsdóttir. (2020). Nýliðun leikskólakennara, fjöldi brautskráðra og bakgrunnur leikskólakennaranema. Netla – Veftímarit um uppeldi og menntun. http://netla.hi.is/greinar/2020/ryn/12
DOI: https://doi.org/10.24270/netla.2020.12

Amalía Björnsdóttir og Þuríður Jóna Jóhannsdóttir. (2020): Viðhorf stúdenta til breytinga á námi og kennslu í HÍ vegna lokunar bygginga á vormisseri 2020. Tímarit Kennslumiðstöðvar Háskóla Íslands - Kennsluþróun á krossgötum, Vol. 8 No. 1 https://timarit.hi.is/tk/issue/view/tk2020/pdf

Þuríður Jóna Jóhannsdóttir og Amalía Björnsdóttir (2018). Staðnemar og fjarnemar í grunnskólakennaranámi við Menntavísindasvið: Bakgrunnur, viðhorf og áhugi á að starfa við kennslu.  Netla – Veftímarit um uppeldi og menntun http://netla.hi.is/greinar/2018/ryn/11  DOI: https://doi.org/10.24270/netla.2018.11  

Thurídur Jóhannsdóttir. (2018). Creating a school that matters: networking for school-community development, Journal of Curriculum Studies, 50:3, 297-314, DOI: 10.1080/00220272.2017.1337812.

Jóna Gubjörg Ingólfsdóttir,  Þuríður Jóhannsdóttir og Rannveig  Traustadóttir (2018). Working relationally to promote user participation in welfare services for young disabled children and their families in Iceland. Nordisk välfärdsforskning | Nordic Welfare Research, 3(01), 33-46.  http://www.idunn.no/nordisk_valfardsforskning/2018/01/working_relationally_to_promote_user_participation_in_welfa. doi:10.18261/issn.2464-4161-2018-01

Þuríður Jóna Jóhannsdóttir. (2017). Skólalíkan sem stuðlar að jafnrétti til náms. Einkenni skólastarfs við Menntaskólann á Tröllaskaga í ljósi kenninga Bernsteins.  Netla – Veftímarit um uppeldi og menntun. http://netla.hi.is/greinar/2017/ryn/15.pdf

Jóhannsdóttir, Thurídur & Roth, Wolff-Michael. (2014) Experience (Pereživanie) as Developmental Category: Learning from a Fisherman who is Becoming (as) a Teacher-in-a-Village-School. Outllines. Critical Practice Studies. Vol 15 (3) https://tidsskrift.dk/outlines/article/view/19861

Þuríður Jóhannsdóttir. (2013).‘What we wanted to do was to change the situation’: Distance teacher education as stimulation for school development in Iceland. Netla – Online Journal on Pedagogy and Education. http://netla.hi.is/greinar/2013/ryn/010.pdf

Þuríður Jóhannsdóttir. (2012) Að læra að verða kennari í starfi á vettvangi. [Learning to become a teacher while teaching in schools].  Netla sérrit – Veftímarit um uppeldi og menntun. http://netla.hi.is/greinar/2012/ryn/003.pdf

Þuríður Jóhannsdóttir og Sólveig Jakobsdóttir. (2011). Samkennsla stað- og fjarnema við Menntavísindasvið Háskóla Íslands: Reynsla og viðhorf kennara og nemenda – togstreita og tækifæri. [Co-teaching campus-based students and distance students at the School of Education, University of Iceland: Experience and views of teachers and teacher students – conflicts and opportunities]. Netla sérrit Menntakviku 2011. http://netla.hi.is/menntakvika2011/033.pdf

Allyson Macdonald, Þorsteinn Hjartarson og Þuríður Jóhannsdóttir. (2005). „Við vorum ekki bundin á klafa fortíðarinnar.“ Tilurð og gerð aðalnámskrár í upplýsinga- og tæknimennt. Uppeldi og menntun 14(2), bls. 71-91

Þuríður Jóhannsdóttir og Kristín Guðmundsdóttir. (2004). Væntingar og veruleiki. Notkun upplýsinga- og samskiptatækni í námi og kennslu í nokkrum grunnskólum á Íslandi haustið 2003. Netla Veftímarit um uppeldi og menntun.

Þuríður Jóhannsdóttir. (1999). Frumkvöðlar og annað fólk í ólgusjó upplýsinga. Um  stöðu frumkvölða í upplýsingatækni í skólastarfi og mikilvægi fólks og menningar í breytingaferli. Uppeldi og menntun. 8:107-118.