Skýrslur

Amalía Björnsdóttir og Þuríður Jóhannsdóttir.  (Nóvember 2020).   Viðhorf stúdenta til breytinga á námi og kennslu í HÍ vegna COVID-19-farsóttar á vormisseri 2020. Spurningakönnun meðal stúdenta við Háskóla Íslands í maí 2020. Menntavísindastofnun, Menntavísindasvið, Háskóli Íslands https://menntavisindastofnun.hi.is/sites/default/files/2020-11/NemendurCovidNirdurstodur.pdf

Amalía Björnsdóttir og Þuríður Jóhannsdóttir. (2020). Nemar í leikskólakennaranámi á fyrsta misseri haustið 2019: Spurningakönnun meðal leikskólakennaranema á fyrsta ári í B.Ed.-námi við Háskóla Íslands haustið 2019. Reykjavík: Menntavísindastofnun.

Amalía Björnsdóttir og Þuríður Jóhannsdóttir. (2020). Nemar í leikskólakennaranámi: Spurningakönnun meðal leikskólakennaranema á öðru ári í B.Ed.-námi skólaárið 2019-2020. Reykjavík: Menntavísindastofnun.

Amalía Björnsdóttir og Þuríður Jóhannsdóttir. (2020). Nemendur í Menntunarfræði leikskóla að loknu BA/BS/B.Ed.-prófi haustið 2019: Spurningakönnun meðal nema í M.Ed.-námi skólaárið 2019–2020. Reykjavík: Menntavísindastofnun.

Amalía Björnsdóttir, Þuríður Jóhannsdóttir og Halla Jónsdóttir. (2019). Nemar í leikskólakennaranámi: Spurningakönnun meðal leikskólakennaranema á fyrsta ári í B.Ed-námi skólaárið 2018-2019. Reykjavík: Menntavísindastofnun.

Amalía Björnsdóttir og Þuríður Jóhannsdóttir. (2020). Nemar í grunnskólakennaranámi á fysta misseri 2019: Spurningakönnun meðal grunnskólakennaranema á fyrsta ári í B.Ed.-námi við Háskóla Íslands haustið 2019. Reykjavík: Menntavísindastofnun.

Amalía Björnsdóttir og Þuríður Jóhannsdóttir. (2020). Nemar í grunnskólakennaranámi: Spurningakönnun meðal grunnskólakennaranema á öðru ári í B.Ed.-námi skólaárið 2019-2020. Reykjavík: Menntavísindastofnun.

Amalía Björnsdóttir og Þuríður Jóhannsdóttir. (2020). Nemar í kennslufræði grunnskóla að loknu BA/BS/B.Ed.-prófi: Spurningakönnun meðal nema á fyrra námsári í M.Ed.-námi haustið 2019. Reykjavík: Menntavísindastofnun.

Amalía Björnsdóttir, Þuríður Jóhannsdóttir og Halla Jónsdóttir. (2019). Nemar í grunnskólakennaranámi: Spurningakönnun meðal grunnskólakennaranema á fyrsta ári í B.Ed.-námi skólaárið 2018-2019. Reykjavík: Menntavísindastofnun.

Amalía Björnsdóttir og Þuríður Jóhannsdóttir (2020). Nýnemar á Menntavísindasviði haustið 2019: Spurningakönnun meðal nýnema á fyrsta ári í B.Ed.- og BA- og BS-námi við Menntavísindasvið Háskóla Íslands haustið 2019. Reykjavík: Menntavísindastofnun.

Amalía Björnsdóttir og Þuríður Jóhannsdóttir (2020). Viðhorf stúdenta til breytinga á námi og kennslu í HÍ vegna COVID-19-farsóttar á vormisseri 2020: Spurningakönnun meðal stúdenta við Háskóla Íslands í maí 2020. Reykjavík: Menntavísindastofnun.

Amalía Björnsdóttir og Þuríður Jóhannsdóttir. (2020). Nemendur í Menntunarfræði leikskóla að loknu BA/BS/B.Ed.-prófi haustið 2019: Spurningakönnun meðal nema í M.Ed.-námi skólaárið 2019–2020. Reykjavík: Menntavísindastofnun.

Amalía Björnsdóttir og Þuríður Jóhannsdóttir. (2020). Nemar í kennslufræði grunnskólaað loknu BA/BS/B.Ed.-prófi: Spurningakönnun meðal nema á fyrra námsári í M.Ed.-námi haustið 2019. Reykjavík: Menntavísindastofnun.

Amalía Björnsdóttir og Þuríður Jóhannsdóttir. (2020). Nemar á fyrsta misseri í tómstunda- og félagsmálafræði haustið 2019: Spurningakönnun meðal nema. Reykjavík: Menntavísindastofnun.

Amalía Björnsdóttir og Þuríður Jóhannsdóttir. (2020). Nemar á öðru ári í tómstunda- og félagsmálafræði haustið 2019: Spurningakönnun meðal nema. Reykjavík: Menntavísindastofnun.

Amalía Björnsdóttir og Þuríður Jóhannsdóttir. (2020). Nemar á fyrsta misseri í þroskaþjálfafræði haustið 2019: Spurningakönnun meðal nema. Reykjavík: Menntavísindastofnun.

Amalía Björnsdóttir og Þuríður Jóhannsdóttir. (2020). Nemar á fyrsta misseri í Íþrótta- og heilsufræði haustið 2019: Spurningakönnun meðal nema. Reykjavík: Menntavísindastofnun.

Amalía Björnsdóttir og Þuríður Jóhannsdóttir. (2020). Nemar á fyrsta ári í starfstengdu námi fyrir fólk með þroskahömlun haustið 2019: Spurningakönnun meðal nema. Reykjavík: Menntavísindastofnun.

Þuríður Jóhannsdóttir og Sólveig Jakobsdóttir. (2012). Samkennsla stað- og fjarnema í grunnnámi í Kennaradeild við Menntavísindasvið Háskóla Íslands 2010–2011. Reykjavík: Rannsóknarstofa í upplýsingatækni og miðlun.  af https://skrif.hi.is/rannum/files/2012/05/Samkennsla_Kennaradeild_MVS_2010_2011.pdf

Þuríður Jóhannsdóttir og Sólveig Jakobsdóttir. (2011). Dreifmenntarverkefnið SnæVest 2008-2011: Efling grunnskóla á landsbyggðinni með dreifmenntun - úttekt. Reykjavík: Menntavísindastofnun og RANNUM.  http://skrif.hi.is/rannum/files/2011/09/ThuridurJohannsdottir_SolveigJakobsdottir_SnæVest_mat_2011.pdf

Sólveig Jakobsdóttir og Þuríður Jóhannsdóttir. (2010). Úttekt á fjarkennslu í framhaldsskólum. Unnin fyrir mennta- og menningarmálaráðuneytið. Reykjavík: RANNUM og SRR Háskóla Íslands.  Sjá  http://bella.mrn.stjr.is/utgafur/fjarnam_uttekt_2010.pdf

Sólveig Jakobsdóttir, Elsa Sigríður Jónsdóttir, Hanna Lilja Valsdóttir, Ingibjörg B. Frímannsdóttir og Þuríður Jóhannsdóttir. (2008). Fjarnám við Kennaraháskóla Íslands: Skipulag á staðlotum og leiðir til að draga úr brottfalli. Reykjavík: Símenntun – Rannsóknir – Ráðgjöf Kennaraháskóla Íslands. Skýrsla unnin að beiðni stjórnar kennarabrautar KHÍ. (ISBN:  978-9979-793-88-5) Sjá http://www.hi.is/files/skjol/menntavisindasvid/fjarnamsskyrsla.pdf

Anna Kristín Sigurðardóttir (ritstjóri skýrslu) Bryndís Garðarsdóttir, Hafþór Guðjónsson, Helga Rut Guðmundsdóttir, Hrönn Pálmadóttir, Júlía Þorvaldsdóttir, Lilja M. Jónsdóttir, Sigríður Pétursdóttir Sigríður K. Stefánsdóttir, Sunna Kristrún Gunnlaugsdóttir og Þuríður Jóhannsdóttir. (2008). Vettvangsnám í kennaramenntun og samstarf við starfsvettvang Greinargerð og tillögur frá starfshópi um vettvangsnám.  Reykjavík: Símenntun – Rannsóknir – Ráðgjöf Skýrsla unnin að beiðni stjórnar kennarabrautar KHÍ. (ISBN:  978-9979-793-84-7) Sjá http://www.hi.is/files/skjol/menntavisindasvid/skyrslaumvettvangsnam.pdf

Þuríður Jóhannsdóttir. (2007).  Grenndarskógur. Ný tækifæri í skólaþróun Skólaþróunarverkefnið Lesið í skóginn - með skólum. Matsskýrsla (80 bls). Reykjavík: Símenntun Rannsóknir Ráðgjöf. Kennaraháskóli Íslands. (ISBN 978-9979-793-51-9). Sjá http://vefsetur.hi.is/srr/sites/files/srr/imagecache/forsidu_kassi/sites/LisSkyrsla.pdf

Guðrún Geirsdóttir, Harpa Pálmadóttir, Rögnvaldur Ólafsson, Sólveig Jakobsdóttir, Þorvaldur Pálmason og Þuríður Jóhannsdóttir. (2007). Mótun stefnu í fjarkennslumálum hins sameinaða háskóla - Lokaskýrsla verkefnishóps. Reykjavík: Kennaraháskóli Íslands, Háskóli Íslands. Sjá http://www.hi.is/files/asset/stjornsysla/kennslusvid/kennslumidstod/071116_verkefnishopur_um_fjarnam_lokaskyrsla.pdf

Allyson Macdonald, Torfi Hjartarson og Þuríður Jóhannsdóttir (Ritstjórn). (2005, febrúar). Upplýsinga- og samskiptatækni í starfi grunnskóla. Af sjónarhóli skólastjórnenda og tölvuumsjónarmanna. Rannsóknarstofnun Kennaraháskóla Íslands. Febrúar.

Þuríður Jóhannsdóttir og Guðrún Geirsdóttir (2003). Úttekt á kennsluháttum í Viðskiptaháskólanum Bifröst. Skýrsla unnin fyrir rektor Viðskiptaháskólans Bifröst. Maí - júní 2003.

Allyson Macdonald, Andrea Dofradóttir, Jón Torfi Jónasson, Michael Dal, Ragna B. Garðarsdóttir og Þuríður Jóhannsdóttir. (2002).  Samanburðarkönnun á skólakerfum á Íslandi, í Danmörku og í Svíþjóð. 2002. (148 bls.). Unnið fyrir menntamálaráðuneytið.  Allyson Macdonald, Michael Dal og Þuríður Jóhannsdóttir eru höfundar að kafla 5. Námsgreinar og námskröfur í bóklegum greinum við lok grunnskóla og í stúdentsprófsnámi í framhaldsskóla. bls 91-133.

Allyson Macdonald og Þuríður Jóhannsdóttir. (2001).  Innlegg í stefnumótun – niðurstöður úr umræðum á starfsdegi. Í Auður Kristinsdóttir og fl. Úttekt á fjarkennslu við Kennaraháskóla Íslands.

Allyson Macdonald og Þuríður Jóhannsdóttir. (2001). Research projects in Iceland. Learningspace – Crossboundary European Scenarios on Learning. Accompanying measure for V Framework program. European Union. Rannsóknarstofnun Kennaraháskóla Íslands. (14 bls).