Nordisk gruppe for parallelsproglighed

Haraldur Bernharðsson, 27. August 2018

Working group on language use in Nordic universities held meetings in Stockholm and Uppsala on December 8–9, 2015: Jan-Ola Östman, Monica Londen, Marita Kristiansen, Zakaris Hansen, Camilla Falk Rønne Nissen, Frans Gregersen, Eva Møller Thomassen, Anne Holmen, Olle Josephson, Arnaq Grove, Haraldur Bernharðsson, Leena Huss og Gjert Kristoffersen.