Rannsóknarskrif

Greinar í ritrýndum fræðiritum

Ragný Þóra Guðjohnsen og Sigrún Aðalbjarnardóttir. (2011). „Mín köllun er að hjálpa og reyna að láta gott af mér leiða“. Uppeldi og Menntun,20 (2), 95-121.

Ragný Þóra Guðjohnsen og Sigrún Aðalbjarnardóttir. (2017). Viðhorf ungs fólks til pólitískrar þátttöku (Young people’s views on political participation). Stjórnmál og stjórnsýsla, 13 (2), 287-310.

Bókakaflar

Ragný Þóra Guðjohnsen og Sigrún Aðalbjarnardóttir. (2016). Uppeldisaðferðir foreldra og viðhorf ungmenna til virkrar borgaralegrar þátttöku fólks. Í Sóley S. Bender, Guðrún Kristjánsdóttir og Sigrún Aðalbjarnardóttir (ritstjórar). Ungt fólk – Tekist á við tilveruna (bls. 265-286). Reykjavík: Hið íslenska bókmenntafélag.

Rannsóknarritgerðir

Ragný Þóra Guðjohnsen. (2016). Young people’s ideas of what it means to be a good citizen: The role of empathy, volunteering and parenting styles. Doktorsritgerð við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Leiðbeinandi Sigrún Aðalbjarnardóttir prófessor við HÍ.

Ragný Þóra Guðjohnsen. (2009). Sýn ungmenna á sjálfboðaliðastarf: Tilviksathugun. Óbirt meistararitgerð við Félags- og mannvísindadeild Háskóla Íslands. Leiðbeinandi Sigrún Aðalbjarnardóttir prófessor við HÍ.

Ragný Þóra Guðjohnsen. (1992).Breytingar á refsilöggjöf á 16. öld, sem varðaði sifskaparmál í Þýskalandi, Danmörku og á Íslandi.Lokaritgerð til embættisprófs í lögfræði. Háskóli Íslands. Leiðbeinendur Sigurður Líndal, prófessor við Lagadeild HÍ, Þórir Kr. Þórðarson og Einar Sigurbjörnsson prófessorar við Guðfræðideild HÍ.

Aðrar fræðilegar greinar og rannsóknarskýrslur

Ragný Þóra Guðjohnsen (2003). Ólögmæti áfengisauglýsinga á Íslandi. Óbirt skýrsla unnin fyrir Áfengis- og vímuvarnarráð með stuðningi Forvarnasjóðs.