Annað efni

Greinar í dagblöðum

Kennarar hafa áhrif til framtíðar [Teachers can influence the future]. Fréttablaðið. May 16th, 2018.

Framtíð menntakerfisins: Við getum fjölgað kennurum [The future of the educational system: We can increase teachers]. Vísir. August 14th, 2017.

Starfstengt diplómanám fyrir fólk með þroskahömlun: Mikilvægur liður í jafnréttisbaráttu fatlaðra [Diploma education for students with disabilities: An important part of equal rights for all students]. Fréttablaðið. March 18th 2015.

Tómstundir og nám ungra barna [Young children‘s recreation and learning]. Visir. December 4th 2015.

Nýtt kennaranám – Tækifæri og áskoranir [New teacher education – Opportunities and Challenges. Fréttablaðið. November 6th  2013.

Samvinna um menntun og uppeldi barna [Collaboration on children’s education and upbringing]. Morgunblaðið. April 22nd  2014

Leikskólakennaranám – Öruggt framíðarstarf [Preschool teacher education ­– a safe future occupation. Fréttablaðið. April 24th  2014.

Stefnumótun í menntamálum. [Policy-making in eduction]. Morgunblaðið. July 7th 2014

Starfstengt diplómanám fyrir fólk með þroskahömlun: Mikilvægur liður í jafnréttisbaráttu fatlaðra [Diploma education for students with disabilities: An important part of equal rights for all students]. Fréttablaðið. March 18th  2015.

Óritrýndar greinar

(2012). Leikskólakennaramenntun í mótun. Greinaflokkur um kennaramenntun til heiðurs Ólafi J. Proppé sjötugum á tíu ára afmæli  Netlu – Veftímarits um uppeldi og menntun. Netla http://netla.hi.is/

(2008). New developments in Iceland. European Early Childhood Education Research Journal, 16(3), 390 – 394.

  (2005). „Hlakkarðu ekki til að byrja í skólanum?“ Um tengsl leik- og grunnskóla. Uppeldi, tímarit um börn og fleira fólk, 4(18), 30-32. (2002, May). Fleygjum við barninu með baðvatninu? Netla. Veftímarit KHÍ. Vefslóð: http://netla.khi.is/greinar/gre2003haust.asp

(2002, January). Frá sannfæringu til starfshátta. Netla. Veftímarit KHÍ. Vefslóð: http://netla.khi.is/greinar/gre2003haust.asp (2001). International perspective: Iceland. Early Years Educator, 3(7), 44-45.

(2000). Skipulag, hugmyndasýn og inntak leikskólakennaranáms. Um námskrá leikskólaskorar Kennaraháskóla Íslands. Athöfn, Tímarit félags íslenskra leikskólakennara. 32, 26-30.

(1999). Tengsl leikskóla og grunskóla. Ný menntamál, 3(17), 36-39. (1999) Diplómanám KHÍ. Tveggja ára hagnýtt nám fyrir starfsmenn leikskóla. Fréttabréf leikskólakennara, 8(21), 14-17.

(1999). Áhrif uppeldis. Uppeldi, 2(12), 20-23.

(1999). Þáttur starfsfólks leikskóla í hlutverkaleik barna. Uppeldi og menntun, 8, 35-54. (1998). Tímamót í menntun leikskólakennara. Hugarfóstur, 1, 6.

(1997). Áhrif kenninga John Dewey á leikskólastarf. Athöfn. Tímarit Félags íslenskra leikskólakennara,1, 29, 28-32.

(1980). Upphaf kvæðakennslu í blönduðum aldurshópi 6-7-8 ára barna í Æfingaskólanum. Skíma, 3(4), 11-12.

Ráðstefnurit

(2016). Preschool Education in the Eyes of Children. Paper presented at NERA conference. Helsinki March 9-11. (co-author Hrönn Pálmadóttir).

(2016). Gildi í Norrænum leikskólanámskrám. Paper presented at Menntakvika. Reykjavík, October 7th.

(2016). Continuity and change as children start school. Paper presented at EECERA conference in Dublin.  (co-author Sue Dockett)

(2016). Views on parent‘s engagement in Icelandic preschools. Paper presented at EECERA conference in Dublin. (co-author Arna H. Jónsdóttir)

(2011). Contributing factors in policymaking in early childhood education. In Nordic early childhoood education and care – effects and challanges: Research – practice – policy making. (pp. 36–41). Oslo: Norwegian Ministry of Education and Research.

(2010). Á sömu leið: Starfendarannsókn á mótum leik- og grunnskóla. Conference proceeding Netlu – Menntakvika 2010.

(2010). Leikur – ritmál – tjáning: Starfendarannsókn um aukið samstarf leikskóla og grunnskóla. Conference proceeding  Netlu – Menntakvika 2010 (meðhöfundar Anna Magnea Hreinsdóttir, Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir).

(2007). Á mótum tveggja heima: Samstarf heimila og leikskóla. In Gunnar Þór Jóhannsson (Ed.).  Rannsóknir í félagsvísindum VIII: Félagsvísindadeild. (pp. 679-690). Reykjavík: Háskólaútgáfan.

(2006). Rannsóknir með börnum: Aðferðir - áskoranir - og álitamál. In Úlfar Hauksson (Ed.) Erindi á ráðstefnu Háskóla Íslands, Þjóðarspegillinn, 27. okt. 2006 (pp. 765-777). Reykjavík: Háskólaútgáfan.

(2005). Nýjar áherslur í leikskólastarfi – Kalla þær á breytingar á leikskólakennaramenntuninni? In Gretar L. Marinósson, Þórunn Blöndal & Þuríður Jóhannsdóttir (Ed.). Nám í nýju samhengi (pp. 11-25). Reykjavík: Rannsóknarstofnun KHÍ.

(2005). „Við lærum mannasiði í leikskólanum“. Mat 5 og 6 ára barna á leikskólastarfi. In Ungir Íslendingar í ljósi vísindanna (pp. 77-84). Reykjavík: Umboðsmaður barna & Háskóli Íslands.

Skýrslur

(2011). Training of preschool teachers in Iceland. Reykjavík: University of Iceland Nám og leikur á mótum skólastiga. Reykjavík: RannUng. http://wp.khi.is/rannung/files/2009/02/umstarfendarannsoknir.pdf

(2009). Starfendarannsóknir. Reykjavik: RannUng http://wp.khi.is/rannung/files/2009/02/umstarfendarannsoknir.pdf

(2005). „Mér finnst það bara svo skemmtilegt“.  Þróunarverkefni í leikskólanum Hofi um þátttöku barna í mati á leikskólastarfi. Reykjavík: Rannsóknarstofnun Kennaraháskóla Íslands.

(2005). Á mörkum skólastiga: Viðhorf foreldra til skólagöngu barna sinna og flutningsins frá leikskóla í grunnskóla. Meðhöfundur Sigríður Sturludóttir. Lokaskýrsla til Nýsköpunarsjóðs námsmanna.

(2004). Á mótum leikskóla og grunnskóla. Reykjavík: Leikskólar Reykjavíkur.

(2004). Mat barna á leikskólastarfi. Reykjavík: Leikskólar Reykjavík.

(2003). Tvær stefnur – tvenns konar hefðir í kennslu yngri barna. Reykjavík: Leikskólar Reykjavíkur.

(2003). Kynnisferð í Malmö Högskola. (co-author Arna Jónsdóttir).

(2002). Menntun fyrir alla. Yfirlýsing sett fram á alþjóðaráðstefnu UNESCO í Dakar árið 2000. Ísland, Skýrsla nefndar. Reykjavík, Menntamálaráðuneytið.

(2001). Elstu börnin í leikskólanum. Tengsl leikskóla og grunnskóla. Reykjavík: Leikskólar Reykjavíkur.

(2000). Tengsl aldurs, starfsreynslu og menntunar við námsgengi nemenda í leikskólakennaranámi. (Co-author Sif Einarsdóttir). Reykjavík: Kennaraháskóli Íslands.

ERIC skýrslur

(2002). Manifestation of cultural beliefs in the daily practice of Icelandic preschools. ERIC skjal nr. ED 468 280

(2001). Principles Underlying the Work of Icelandic Preschool Teachers. ED 453 954 (2001). Traditions and Trends: Two Icelandic Preschool Teachers’ Practices, Goals, and Beliefs about Early Childhood Education. ED 453 946