Rannsóknasjóður HÍ 2020

700.000 ÍSK (5000 Euro) for the project:

"Króka-Refs saga – A Problem Case in Translation & Reception"

In collaboration with Lea Pokorny, M.A.

Leiðbeinandi: Kveikja - Þín þekking í þágu heimsins: forvarnir og meðferð vegna misnotkunar vímuefna (17.01.2020)

Vilt þú átta þig betur á eigin styrkleikum, efla tengslanetið og um leið öðlast aukna færni í að nýta þekkingu þína og hugmyndir í þágu samfélagsins? Viltu vinna með fjölbreyttum hópi nemenda að nýjum lausnum við áskorunum samtímans, eins og loftslagsbreytingum og aukinni velsæld allra?

Háskóli Íslands býður upp á nýtt eins dags námskeið fyrir nemendur á þriðja ári í grunnnámi þar sem þátttakendur öðlast aukinn skilning á áskorunum samtímans og vinna að sameiginlegum lausnum þvert á námsleiðir og í samstarfi við öfluga leiðbeinendur úr háskólanum og atvinnulífi.

Upplýsingar

New publication (author & editor): "Figures of the Third" in Old Norse literature

Einleitung zum Themenschwerpunkt: "Figuren des Dritten" in der altnordischen Literatur (Anita Sauckel & Jan Alexander van Nahl) open access

  • Troll und Mensch. Die Darstellung des "Mischlings" (blendingr) in der altisländischen Literatur (Mathias Kruse) open access
  • Tertium comparationis. Figuren und Strukturen des "Dritten" in der Færeyinga saga im Kontext des isländischen 13. Jahrhunderts (Andreas Schmidt) open access
  • Disruptivität, Transgressivität, Monstrosität. Das Monströse als third term in den Isländersagas (Rebecca Merkelbach) open access

Vor 2020: Miðaldabókmenntir (ÍSL206G)

Kennsluskrá (vor 2020, 10e, grunnnám)

Fjallað verður um mismunandi leiðir til þess að nálgast miðaldatexta, hvort sem er eftir hefðbundnum leiðum bókmenntafræði miðalda eða nútímabókmenntarannsókna. Þá verður lesið og rætt um viðhorf miðaldamanna til bókmenningar, sagnaskemmtunar og skáldskapar. Helstu greinar íslenskra miðaldabókmennta verða lesnar.

The course focuses on the various ways in which medieval texts can be studied, referring to both medieval or modern literary theory. The characteristics of medieval textual culture will be discussed, as well as medieval attitudes to fact and fiction, entertainment and edification. Texts representing all of the most important genres of Icelandic medieval literature will be read.

Supported with ca. ÍSK 100.000 (700 Euro) by the Aðstoðarmannasjóður Háskóla Íslands.

Vor 2020: Rannsóknarsaga íslenskra miðaldabókmennta (ÍSB820F)

Kennsluskrá (vor 2020, 10e, framhaldsnám)

Rannsókn á íslenskum bókmenntum frá miðöldum hófst undir samevrópskum áhrifum frá húmanisma, en tók að eflast á 19. öld í samhengi við þróun þjóðernishyggju. Í kjölfarið komu fram mikilvægar fræðikenningar um uppruna íslenskra miðaldabókmennta sem leiddu til áratugalangra kappræðna milli fræðimanna frá m.a. Íslandi, Noregi og Þýskalandi.

Eftir heimsstyrjöldina síðari þurftu fræðimenn í miðaldafræðum að vísu að þrófa nýjar aðferðir til að túlka hugmyndir um germönsku arfsögnina, oft með því að snúa baki við eldri rannsóknum – sem héldu þó engu að síður áfram að vera forsenda marga nýrra hugmynda. Að þessu leyti eru fræðimenn á sviði íslenskra miðaldafræða í byrjun 21. aldar enn tengdir rannsóknarsögunni.

Mikilvægt er að átta sig á samhengi rannsóknarsögunnar til þess að skilja um hvað rannsókn á íslenskum miðaldabókmenntum snýst í dag, með vísun til fræðikenninga, rannsóknaraðferða og hlutverks miðaldafræða í samfélaginu.

The reemergence of scholarship on Old Icelandic literature is connected to the Europe-wide influence of humanism, but only as of the 19th century, in the context of growing nationalism, did it start to develop for real. Important theories on the origins of Old Iceland literature were introduced, leading to a decades-long debate among scholars from Iceland, Norway, Germany, and other countries. After the Second World War, however, scholars were forced to put to the test new ways of assessing Germanic lore, often by turning their back on older research – which thus continued to be the starting point of many new ideas. From this point of view, in the early 21st century, scholars in the field of Old Icelandic literature are still entangled with this history of research. It is important to understand this connection in order to appreciate what the study of Old Icelandic literature is all about, both regarding theories, research methods, and the role of medieval studies in society.

Canvas kennari & sendiherra Hugvísindasviðs

The Learning Platform that Helps Great Education Happen: open, intuitive, and born in the cloud, Canvas streamlines all the digital tools and content that teachers and students love, for a simpler and more connected learning experience.

Þátttaka í þremur námskeiðum:

 • Canvas grunnur I
 • Canvas grunnur II
 • Canvas "Þjálfarinn þjálfaður" - "Train the trainer"

Canvas í Háskóla Íslands

New Book: "Skandinavistische Mediävistik" – Old Norse Studies for Beginners

The German-language introduction to Old Norse literature and language, comprising the presentation of a vast range of medieval sources, histories of research, and current trends in scholarship, and providing a substantial bibliography (including online resources), a glossary of technical terms, as well as a comprehensive index.

Jan Alexander van Nahl & Astrid van Nahl: Skandinavistische Mediävistik. Einführung in die altwestnordische Sprach- und Literaturgeschichte. Hamburg 2019. 253 pages. ISBN 978-3-87548-967-5.

More information & Free reading sample

Professional Development

Námskeið: Matskerfi akademískra.

Leiðbeinandi: Baldvin Zarioh, deildarstjóri á Vísinda- og nýsköpunarsviði

Efnistök: 

 • Matskerfið og flokkar þess
 • Framtal starfa, rannsóknaskýrslur og skil þeirra
 • Hvernig stigin eru notuð
 • Spurt og svarað
 • Starfsmenn geta setið áfram eftir námskeið og rætt málin sín á milli

Professional Development

Námskeið: Að byggja upp akademískan feril.

Efnistök: Akademískir starfsmenn sem sækja um auglýst störf fá í fyrstu tímabundna ráðningu. Störf eru auglýst til fimm ára með möguleika á ótímabundinni ráðningu. Á þessari fimm ára tímalínu eru starfmenn að byggja upp eigin feril innan akademíunnar. Þessi kynning er fyrir alla starfsmenn sem eru með tímabundna ráðningu (ráðnir í auglýstar stöður) og verður farið yfir þær kröfur sem starfsfólk þarf að uppfylla til að hljóta ótímabundna ráðningu við Háskóla Íslands.

Leiðbeinendur: Guðrún Margrét Eysteinsdóttir, Baldvin Zarioh og Guðrún Geirsdóttir.