Om hringbrot og våbendanse i islandsk tradition

Aðalheiður Guðmundsdóttir, 7. desember 2010

Kulturstudier (1) 2010, 132–153.

Gennem brug af ældre og nyere kilder søger denne artikel at belyse nordboernes våbendanse i en euopæisk kontekst. På sigt skulle dette styrke grundlaget for yderligere udforskning af den nordiske dansetradition. Indtil nu har manglen på kildemateriale gjort det svært for forskere at sætte nordiske våbendanse ind i en samtidig europæisk kontekst. Den foreliggende artikel forsøger at råde bod på dette. Man kan dog stadig håbe, at nye kilder kan opspores, der yderligere kan klargøre en eventuel sammenhæng. I artiklen bliver der gjort rede for billedkilder af ældre dato, der peger på våbendansene som en del af en nordeuropæisk danse- eller legetradition. Desuden inddrages islandske kilder, der kan kaste et nyt lys over våbendansenes brug i middelalderen. Der lægges særlig vægt på at redegøre for det islandske kildemateriale. På basis af kilderne forekommer det sandsynligt, at islændingene har haft kendskab til våbendanse.  Læs videre: Kulturstudier.