Söguleg setningafræði

Upp úr vinnu minni við orðstöðulykil Íslendinga sagna hóf ég árið 1990 að gera setningafræðilegar athuganir á fornmáli, og síðar einnig á setningafræðilegum breytingum frá fornmáli til nútímamáls. Ég var um tíma með stúdenta í sumarvinnu við að slá inn valda textabúta frá ýmsum öldum til að auðvelda dæmasöfnun. Alls hef ég birt um tug greina á þessu sviði, flestar í Íslensku máli en einnig á erlendum vettvangi (sjá hér að neðan).

Snemma á þessum tíma samdi ég drög að yfirlitsriti, Þáttum úr sögulegri setningafræði; það hefur ekki komið út, en flestir kaflar þess hafa verið endurunnir og birtir sem tímaritsgreinar. Þá skrifaði ég yfirlit um setningafræðilegar breytingar frá fornmáli til nútímamáls og birtist það í Setningum (Íslenskri tungu III), sem Höskuldur Þráinsson ritstýrði.

Á síðustu árum hef ég fengist við vélræna þáttun fornra texta. Ég var annar verkefnisstjóra við gerð Sögulegs íslensks trjábanka (Icelandic Parsed Historical Corpus, IcePaHC) og hef birt greinar um hann ásamt samstarfsmönnum mínum, dr. Joel Wallenberg og meistaranemunum Antoni Karli Ingasyni og Einari Frey Sigurðssyni (sjá hér að neðan).

Rit og fyrirlestrar sem tengjast þessu rannsóknarsviði

 1. Eiríkur Rögnvaldsson, Anton Karl Ingason, Einar Freyr Sigurðsson og Joel Wallenberg. 2012. Sögulegi íslenski trjábankinn. Gripla 23:331-352.
 2. Eiríkur Rögnvaldsson, Anton Karl Ingason, Einar Freyr Sigurðsson og Joel Wallenberg. 2012. The Icelandic Parsed Historical Corpus (IcePaHC). Proceedings of LREC 2012, Istanbúl, Tyrklandi.
 3. Eiríkur Rögnvaldsson, Anton Karl Ingason, Einar Freyr Sigurðsson og Joel Wallenberg. 2011. Creating a Dual-Purpose Treebank. Proceedings of the ACRH Workshop, Heidelberg, 5 Jan. 2012. Journal for Language Technology and Computational Linguistics 26,2:141-152.
 4. Wallenberg, Joel C., Anton Karl Ingason, Einar Freyr Sigurðsson og Eiríkur Rögnvaldsson. 2011. Icelandic Parsed Historical Corpus (IcePaHC). Version 0.9. http://www.linguist.is/icelandic_treebank
 5. Eiríkur Rögnvaldsson og Sigrún Helgadóttir. 2011. Morphosyntactic Tagging of Old Icelandic Texts and Its Use in Studying Syntactic Variation and Change. Sporleder, Caroline, Antal P.J. van den Bosch og Kalliopi A. Zervanou (ritstj:): Language Technology for Cultural Heritage: Selected Papers from the LaTeCH Workshop Series, s. 63-76. Springer, Berlín.
 6. Eiríkur Rögnvaldsson, Anton Karl Ingason og Einar Freyr Sigurðsson. 2011. Coping with Variation in the Icelandic Parsed Historical Corpus (IcePaHC). Johannessen, Janne Bondi (ritstj.): Language Variation Infrastructure. Papers on selected projects, s. 97-111. Oslo Studies in Language 3.2. University of Oslo, Osló.
 7. Eiríkur Rögnvaldsson og Sigrún Helgadóttir. 2008. Morphological Tagging of Old Norse Texts and Its Use in Studying Syntactic Variation and Change. 2nd Workshop on Language Technology for Cultural Heritage Data, s. 40-46. LREC 2008 workshop. Marrakech, Marokkó.
 8. Eiríkur Rögnvaldsson. 2008. Icelandic Language Technology Ten Years Later. Collaboration: Interoperability between People in the Creation of Language Resources for Less-resourced Languages, s. 1-5. SALTMIL workshop, LREC 2008. Marrakech, Marokkó.
 9. Eiríkur Rögnvaldsson. 2007. Reflexives in Older Icelandic. [Óprentuð grein.]
 10. Eiríkur Rögnvaldsson. 2007. Textasöfn og setningagerð: Greining og leit. Orð og tunga 9:51–73.
 11. Eiríkur Rögnvaldsson. 2006. Review of Jan Terje Faarlund: The Syntax of Old Norse. Maal og minne 1:82-89.
 12. Eiríkur Rögnvaldsson. 2005. Setningafræðilegar breytingar í íslensku. Höskuldur Þráinsson (ritstj.) Setningar. Handbók um setningafræði, bls. 602-635. (Íslensk tunga III.) Almenna bókafélagið, Reykjavík.
 13. Eiríkur Rögnvaldsson. 2002. ÞAÐ í fornu máli – og síðar. Íslenskt mál 24:7-30.
 14. Eiríkur Rögnvaldsson. 2000. Setningarstaða boðháttarsagna í fornu máli. Íslenskt mál 22:63-90.
 15. Eiríkur Rögnvaldsson. 1998. The Syntax of Imperatives in Old Scandinavian. [Óprentuð grein.]
 16. Eiríkur Rögnvaldsson. 1998. Heimildatúlkun í sögulegri setningafræði. Baldur Sigurðsson, Sigurður Konráðsson og Örnólfur Thorsson (ritstj.): Greinar af sama meiði, bls. 317-334. Rannsóknarstofnun Kennaraháskóla Íslands, Reykjavík.
 17. Eiríkur Rögnvaldsson. 1996. Frumlag og fall að fornu. Íslenskt mál 18:37-69.
 18. Bergljót Kristjánsdóttir, Eiríkur Rögnvaldsson, Guðrún Ingólfsdóttir og Örnólfur Thorsson (ritstj.). 1996. Íslendinga sögur. Orðstöðulykill og texti. Mál og menning, Reykjavík.
 19. Eiríkur Rögnvaldsson. 1996. Word Order Variation in the VP in Old Icelandic. Working Papers in Scandinavian Syntax 58:55-86.
 20. Eiríkur Rögnvaldsson. 1995. Old Icelandic: A Non-Configurational Language? NOWELE 26:3-29.
 21. Eiríkur Rögnvaldsson. 1994. Nafnliðarfærslur í fornmáli. [Óprentuð grein.]
 22. Eiríkur Rögnvaldsson. 1994. The Status of Morphological Case in the Icelandic Lexicon. [Óprentuð grein.]
 23. Eiríkur Rögnvaldsson. 1994. "Er ekki kominn tími til að tengja?" Jónína hans Jóns G. Friðjónssonar, bls. 16-21. Reykjavík.
 24. Eiríkur Rögnvaldsson. 1994/5. Breytileg orðaröð í sagnlið. Íslenskt mál 16-17:27-66.
 25. Eiríkur Rögnvaldsson. 1993. Þættir úr sögulegri setningafræði. [Óprentað handrit.]
 26. Eiríkur Rögnvaldsson. 1993. Collocations in the Minimalist Framework. Lambda 18:107-118.
 27. Eiríkur Rögnvaldsson. 1992. Word Order Changes in the VP in Icelandic. Second Generative Diachronic Syntax Workshop, University of Pennsylvania, November 5-8, 1992.
 28. Eiríkur Rögnvaldsson. 1991. Quirky Subjects in Old Icelandic. Halldór Ármann Sigurðsson (ritstj.): Papers from the Twelfth Scandinavian Conference of Linguistics, bls. 369-378.
 29. Eiríkur Rögnvaldsson og Höskuldur Þráinsson. 1990. Bibliography of Icelandic Diachronic Syntax. Maling, Joan, og Annie Zaenen (ritstj.): Modern Icelandic Syntax. Academic Press, San Diego.
 30. Eiríkur Rögnvaldsson. 1987. Skrá um bækur og ritgerðir sem varða sögulega setningafræði íslensku. Íslenskt mál 9:151-161.